Paweł Wojciechowski, Główny Ekonomista ZUS, gościem spotkania z cyklu „Obiady TEP”

W środę 14 grudnia (13.00-14:30) organizujemy w Warszawie spotkanie z cyklu „Obiady TEP”, którego gościem będzie Paweł Wojciechowski, minister finansów (2006),  podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2009-2010).

Spotkanie ma charakter klubowy: zaproszenie kierujemy do członków Towarzystwa Ekonomistów Polskich. (Przypominamy o konieczności rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do niedzieli, 11 grudnia).

Paweł Wojciechowski
Absolwent (1983) SGPiS. Następnie studiował w John Carroll University (Bachelor of Arts in Economics,1986) oraz Case Western Reserve University (MA w dziedzinie badań operacyjnych z 1988). Ukończył studia doktoranckie w Stanach Zjednoczonych (1990). Uzyskał stopień doktora informatyki w Instytucie Badań Systemowych PAN (1995).
Konsultant Davies Can Co w Solon (1987-1988). Następnie pracował w Center for Regional Economic Issues w Cleveland. Był asystentem na studiach MBA w Weatherhead School of Management w Cleveland.

Po powrocie do Polski nadzorował projekty pomocowe ONZ jako kierownik Programu Rozwoju Instytucji Rynkowych. Doradca w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1992-1994) oraz pełniący funkcję dyrektora oddziału w Polskim Banku Rozwoju S.A. Kierował Polską Grupą Zarządzania Funduszami. Pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

W roku 2006 pełnił funkcję Ministra Finansów, a następnie podsekretarza stanu w MSZ.

Główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jest autorem i współautorem wielu opracowań, m.in. „Państwo dla obywateli – Plan Rządzenia 2005-2009”, „Regionalne Fundusze Inwestycyjne” (1997), „Fundusze Inwestycyjne” (1995), „Initial Public Offerings” (1994), „Opcje i Kontrakty Terminowe” (1993).
Języki obce:  angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski