Nina Perret

Sekretarz Generalny, Członek Rady TEP

Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w Kolegium Gospodarki Światowej,

a także pracownik administracji publicznej. Prowadzi badania na temat innowacyjności
w przemyśle wysokiej techniki państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ekspert Ministerstwa Gospodarki w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) oraz Polskiej Akademii Nauk w Narodowym Programie FORESIGHT – wdrożenie wyników.

Ukończone studia doktoranckie na SGH oraz studia podyplomowe Administrowanie Funduszami Unijnymi (SGH), tytuł magistra uzyskany w 2004 r.

W latach 2007-2009 ekspert Polskiej Akademii Nauk Narodowego Programu FORESIGHT Polska 2020, Panel Bezpieczeństwo Ekonomiczne. W latach 2007-2008 Członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Autorka publikacji i referatów na temat innowacyjności koncernów międzynarodowych, działalności badawczo-rozwojowej w działalności polskich przedsiębiorstw, rozwoju polskiej gospodarki w dziedzinie innowacyjności, handlu towarami zaawansowanymi technologicznie, jak również ochrony własności intelektualnej w przemyśle wysokiej techniki. Prowadzący szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich i wdrożenia prac badawczo-rozwojowych.