Ryszard Petru

Przewodniczący Rady TEP

Równolegle do działalności społecznej i naukowej prowadzi działalność doradczą w zakresie pozyskania kapitału (M&A, IPO, obligacje) i doradztwa strategicznego. Do niedawna był partnerem w PWC odpowiedzialnym za polskie firmy prywatne. Wcześniej  pracował jako dyrektor zarządzający, kierujący pionem analiz, strategii i relacji inwestorskich w PKO BP. Pełnił funkcję  Dyrektora BRE Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego, gdzie odpowiadał również za relacje inwestorskie. Jednocześnie był Głównym Ekonomistą Banku, odpowiedzialnym za badania makroekonomiczne.

W latach 2004 – 2008 zajmował stanowisko Głównego Ekonomisty Banku BPH, w którym był odpowiedzialny za prowadzenie badań i analiz makroekonomicznych polskiej gospodarki dla obszaru skarbu, jak również dla całego banku.

W latach 2001-2004 pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym gdzie zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi, w szczególności zaś reformą finansów publicznych, polityką regionalną i klimatem inwestycyjnym. Doradzał w zagadnieniach związanych z reformami emerytalnymi i finansami publicznymi w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.

W latach 1997 – 2000 był doradcą Leszka Balcerowicza, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów. Zajmował się reformą emerytalną i tworzeniem nowego systemu emerytalnego. Pracował również nad reformą finansów publicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.

Felietonista Rzeczpospolitej. Doradca Ekonomiczny DemosEuropa. Członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW.

 

No Comments Yet

Comments are closed