Po spotkaniu z misją OECD w Polsce

Problematyka obecnej i przyszłej sytuacji rozwoju sektora elektroenergetycznego w Polsce – Spotkanie z przedstawicielami misji OECD

W dniu 19 czerwca w siedzibie Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych odbyło się spotkanie z przedstawicielami misji OECD. Spotkanie miało na celu omówienie tematów kluczowych do sporządzenia raportu 2016 ECONOMIC SURVEY OF POLAND. Obszary tematyczne, które zostały omówione podczas spotkania dotyczyły rynku zatrudnienia jak również sektora energetycznego. Segment dyskusji poświęcony sektorowi elektroenergetycznemu w Polsce poprowadzony został przez członka Towarzystwa Ekonomistów Polskich, pana Kornela Dąbrowieckiego. Przybliżył on problematykę utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie mocy wytwórczych, sieci przesyłowych oraz rozwoju instalacji OZE w Polsce. Omawiane kwestie dotyczyły także rozwoju efektywności energetycznej, planowanych przejęć w sektorze elektroenergetycznym oraz innowacji w zakresie technologii CCS (Carbon Capture and Storage).

Najważniejszym i najpilniejszym do rozwiązania problemem, przed którymi stoi obecnie sektor energetyczny w Polsce jest brak spójnej polityki rozwoju całego sektora, zarówno w ujęciu krótko jak i długoterminowym. Na pochwałę zasługuje jednak dynamiczny rozwój sektora przesyłu oraz wysoka funkcjonalność giełdowego obrotu energią.