Po walnym zebraniu – wybrana nowa Rada TEP, Andrzej Rzońca Przewodniczącym Rady

27 kwietnia b.r. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Zgodnie z porządkiem obrad przyjęto sprawozdania za miniony rok działalności, a także dokonano wyboru władz na nową, dwuletnią kadencję.

Jan Winiecki otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego TEP w uznaniu wieloletnich zasług dla Towarzystwa.

W skład nowej Rady wybrani zostali: Andrzej Rzońca (Przewodniczący); Ewa Balcerowicz i Jerzy Pruski (Wiceprzewodniczący), Urszula Skorupska (Sekretarz Generalny) oraz Julia Patorska, Andrzej Kondratowicz i Marek Radzikowski (Członkowie Rady). W skład nowej Komisji Rewizyjnej ponownie wybrani zostali: Jan Stefanowicz, Iwona Mazur i Wiktor Patena.

Nową Radę TEP tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem naukowym oraz dużymi osiągnięciami w instytucjach publicznych, ale także przedstawiciele młodszego pokolenia, kończący uczelnie ekonomiczne już po 1989 r., z praktyką biznesową i energią do pracy (notki biograficzne na stronie TEP). Taki zespół ma bardzo aktywnie realizować cele, jakie stawia sobie Towarzystwo. Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, a także udział w debacie publicznej osób z uznanym dorobkiem mają istotne znaczenie w dzisiejszej Polsce. Rada szybko przygotuje strategię dla TEP, która będzie odpowiadać na wyzwania w sferze gospodarczej i politycznej w naszym kraju.

Nowe władze Towarzystwa wyrażają podziękowania wszystkim Członkom przybyłym na Walne Zebranie, a w szczególności Członkom ustępującej Rady i Komisji Rewizyjnej za ich trud włożony w rozwój TEP i jego sprawne funkcjonowanie w trakcie ubiegłej kadencji.