Początek jesieni umocnił ożywienie w przemyśle przetwórczym (61/2020)

Po sierpniowym spowolnieniu ożywienia w przemyśle przetwórczym nie ma śladu. We wrześniu odnotowano wzrosty wartości zarówno wskaźnika koniunktury jak i sald odpowiedzi na główne pytania testu koniunktury mniej więcej tej samej wielkości co w maju, czerwcu i lipcu. Co więcej, wzrosły one nie tylko w skali miesiąca, ale – po raz pierwszy od wybuchu pandemii – także w skali roku.

Wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) zwiększył swoją wartość o 7,6 pkt w porównaniu z sierpniem, co należy uznać za wzrost znaczny, bowiem przeciętny, miesięczny wzrost wartości wskaźnika w ostatnich ponad 23 latach sięgał 1,8 pkt. Jest to zarazem największy, miesięczny wzrost, jaki odnotowano w historii wrześniowych edycji badania. Łącznie od kwietnia br., w którym wskaźnik osiągnął historyczne dno (-38,8 pkt), zyskał 34,8 pkt i jest równy obecnie -4,0 pkt, zbliżając się do wieloletniej średniej (-0,4 pkt) i przebijając poziom, na jakim znajdował się w miesiącach bezpośrednio poprzedzających kryzys COVID-19 (-10/-15 pkt) (rys. 1). Obecna wartość jest wyższa od wartości sprzed roku o 7,2 pkt i najwyższa od czerwca 2019 r. To pierwszy wzrost wartości IRGIND w skali roku od lutego 2019 r. i potwierdzenie faktu, iż obserwowane odbicie w przemyśle przetwórczym jest czymś więcej niż tzw. efektem bazy.

Rys.1 Wskaźnik koniunktury IRG SGH w przemyśle przetwórczym i produkcja sprzedanej przemysłu przetwórczego w latach 2006-2020 wg GUS

Poprawa koniunktury jest powszechna, tzn. odnotowały ją niemal wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na formę własności, profil produkcji, wielkość i położenie (tab. 1). Jedynie producenci nietrwałych dóbr konsumpcyjnych informują o pogorszeniu się koniunktury w porównaniu z sierpniem, jednak jest ono nieznaczne (zmiana wartości wskaźnika IRGIND mieści się w granicach błędu pomiaru). Co więcej, bardzo wyraźną poprawę koniunktury widać również w skali roku.

Tabela 1. Wartości wskaźnika koniunktury we wrześniu 2020 r. oraz ich zmiany w skali miesiąca i roku wg form własności, głównych grup produktowych, wielkości zatrudnienia i makroregionów

wskaźnik koniunkturyIX 2019VIII 2020IX 2020zmiana m/mzmiana r/r
ogółem-11,2-11,6-4,07,67,2


przedsiębiorstwa publiczne-24,1-1,10,71,824,8
przedsiębiorstwa prywatne-10,1-12,7-4,58,25,6


półprodukty-14,8-10,8-6,93,97,9
dobra inwestycyjne-7,9-9,23,412,611,3
dobra konsumpcyjne trwałego użytku-21,7-24,811,236,032,9
nietrwałe dobra konsumpcyjne-8,3-9,3-9,4-0,1-1,1


zatrudnienie do 50 pracowników-10,2-13,1-11,12,0-0,9
zatrudnienie 51-250 pracowników-4,8-11,1-4,36,80,5
zatrudnienie 251-500 pracowników-15,0-11,74,316,019,3
zatrudnienie pow. 500 pracowników-18,7-11,7-2,79,016,0


południowy-12,2-11,9-1,010,911,2
północno-zachodni2,8-10,3-8,02,3-10,8
południowo-zachodni-14,0-13,6-10,23,43,8
północny-20,1-13,6-1,811,818,3
centralny-22,1-13,4-5,38,116,8
wschodni3,4-6,05,811,82,4
województwo mazowieckie-16,1-8,9-8,20,77,9

Wzrostowi uległy także wartości wszystkich sald odpowiedzi na podstawowe pytania ankiety (tab. 2). Największe wzrosty, sięgające 1,5-krotności odchylenia standardowego, dotyczą wielkości produkcji, zamówień i zatrudnienia. Poprawę odnotowano również w porównaniu z wrześniem ub.r. Jedynie poziom cen wyrobów gotowych jest niższy niż przed rokiem. Również gorzej niż rok temu ankietowani producenci oceniają ogólną sytuację gospodarczą w Polsce.

Tabela 2. Wartości sald podstawowych we wrześniu 2020 r. oraz ich zmiany w skali miesiąca i roku

saldaIX 2019VIII 2020IX 2020zmiana m/mzmiana r/r
produkcja-14,1-15,3-3,312,010,8
zamówienia-23,8-36,0-16,819,27,0
zamówienia eksportowe-28,2-39,6-24,315,33,9
zapasy0,3-6,7-5,61,1-5,9
ceny wyrobów gotowych8,1-6,2-1,15,1-9,2
zatrudnienie-5,5-11,9-0,711,24,8
sytuacja finansowa-20,4-25,1-18,76,41,7
sytuacja ogólna w gospodarce-16,7-51,8-44,87,0-28,1

Przewidywania przedsiębiorstw dotyczące rozwoju sytuacji w firmach i gospodarce polskiej w najbliższych miesiącach należy uznać za optymistyczne. Spodziewają się one, iż pozytywne tendencje zapoczątkowane w minionych miesiącach będą kontynuowane w kolejnych pomimo zbliżającego się sezonowego spowolnienia aktywności gospodarczej. Bieg wydarzeń jest jednak uzależniony od zmian sytuacji epidemicznej w kraju i reakcji władz na nie.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we wrześniu 2020 r. na próbie 271 przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego.

Autorzy:
prof. Elżbieta Adamowicz
Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
adel@sgh.waw.pl
dr Konrad Walczyk
Wykładowca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
kwalcz1@shg.waw.pl

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar