Polski handel zagraniczny – główne kierunki i tendencje (12/2019)

Obroty handlu zagranicznego w 2018 r. potwierdzają zdolność przedsiębiorstw działających w Polsce do konkurowania na rynkach zewnętrznych. Eksport towarów i usług wzrósł o 8,2 proc. r/r (euro), a import o 10,7 proc. – podał GUS.

Rok 2018 był kolejnym rokiem wzrostu obrotów handlu zagranicznego w stosunku do roku poprzedniego. Eksport towarów i usług 223,6 mld euro, a import 228,2 mld euro. Dynamika eksportu wyniosła 108,2%, a importu 110,7%.

Niepokojącym zjawiskiem jest pojawienie się deficytu w handlu towarami i usługami – było to 4,6 mld euro (rok wcześniej było dodatnie i wynosiło 500 mln euro). Ujemne saldo obrotów powstało w handlu z krajami rozwijającymi się (41,6 mld euro) i krajami Europy Środkowowschodniej (7,3 mld euro). Przedstawione dane potwierdzają tezę, że polscy eksporterzy powinni zwrócić uwagę na intensyfikację eksportu do krajów słabo rozwiniętych i krajów Europy Środkowowschodniej.

Brak informacji o strukturze towarowej obrotów handlu zagranicznego nie pozwala na razie stwierdzić handel jakimi grupami towarów przyczynił się do ujemnego salda obrotów z zagranicą. Na pewno wskazać można surowce, w tym ropę i gaz. Ale to, co interesujące, to handel dobrami wysoko przetworzonymi i saldo obrotów nimi. A takich danych na razie nie mamy.

W eksporcie utrzymuje się od lat, z niewielką tendencją wzrostową, wysoka koncentracja obrotów na rynkach krajów wysoko rozwiniętych (87,1% wobec 86,6% w roku poprzednim), w tym głównie na rynkach Unii Europejskiej (80,6% wobec 80,0% w roku poprzednim). Prawie 58% eksportu kierowane jest do odbiorców ze strefy euro (wzrost o 0,9 punktu procentowego w stosunku do roku ubiegłego). O wysokiej koncentracji eksportu świadczy także fakt, że 66,7% eksportu kierowane jest do 10 krajów – dziewięciu wysoko uprzemysłowionych plus Rosja (wzrost o 0,5 punktu procentowego wobec roku poprzedniego). Są nimi: Niemcy (28,2%), Czechy (6,4%), Wielka Brytania (6,2%) Francja (5,6%), Włochy (4,6%), Holandia (4,5%), Rosja, (3%), Szwecja (2,85), Stany Zjednoczone (2,7%), Węgry (2,7%). Udział krajów rozwijających się w polskim eksporcie wyniósł zaledwie 7% (wobec 7,1% w roku poprzednim). Pozostałe 5,8% kierowane było do krajów Europy Środkowowschodniej.

Tak wysoka i utrzymująca się od wielu lat koncentracja eksportu na rynki krajów wysoko uprzemysłowionych oznacza, że polskie towary są konkurencyjne na tych wymagających rynkach a polscy eksporterzy potrafią utrzymać długookresowo swoje pozycje dostawców. To dobra wiadomość. Trochę gorsza, jeśli weźmie się pod uwagę zbliżające się spowolnienie wzrostu gospodarczego w krajach wysoko uprzemysłowionych, które dotknie w jakimś stopniu tychże polskich eksporterów. Dlatego wskazane by było dywersyfikowanie eksportu i poszukiwanie nowych rynków zbytu – przynajmniej dla tej jego części, która nie stanowi poddostaw do produkcji .

Wysoki udział partnerów niemieckich w polskim eksporcie i imporcie wskazuje na duży stopień powiązań obu gospodarek, przy czym większe zaangażowanie jest po stronie polskiej, na co wskazuje dodatnie saldo obrotów gospodarczych Polski z Niemcami (11,6 mld euro wobec 9,1 mld euro w roku poprzednim).

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż 58% eksportu towarów i usług kierowane do odbiorców ze strefy euro może być argumentem przemawiającym za rozważeniem przystąpienia Polski do tej strefy. Pozwoliłoby to poprawić konkurencyjność polskiego eksportu dzięki likwidacji prowizji z tytułu wymiany walut i obniżyć eksporterom i importerom ryzyko w wymianie handlowej z tą strefą.

Import jest mniej skoncentrowany geograficznie niż eksport, jednak ciągle prawie 66% importu pochodzi z krajów wysoko rozwiniętych (tendencja utrzymująca się), ponad 58% importu pochodzi z krajów Unii Europejskiej – a 47% ze strefy euro (lekka tendencja spadkowa w porównaniu do roku poprzedniego, gdy udział ten wynosił 48,3%). Udział krajów rozwijających się w imporcie polskim kształtował się na poziomie 25,2% (lekka tendencja wzrostowa – o 0,6 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego). Pozostały import (8,9%) pochodził z krajów Europy Środkowowschodniej (wzrost udziału o 1 pp r/r).

O wysokiej koncentracji importu świadczy fakt, że 64,8% importu pochodzi z 10 krajów. Oprócz krajów wysoko rozwiniętych do tej grupy należą Chiny i Rosja. Także w imporcie najważniejszym partnerem handlowym dla polskich podmiotów gospodarczych są Niemcy, skąd sprowadzane jest 22,6% wszystkich towarów i usług (udział ten nieznacznie zmalał – o 0,5 pp r/r). Drugim najważniejszym partnerem handlowym w imporcie były Chiny (11,6%), dalej – Rosja – z udziałem 7,1%, Włochy (5,1%), Francja (3,1%), Holandia (3,6%), Czechy (3,4%), Stany Zjednoczone (2,8%), Belgia (2,5%), Wielka Brytania (2,4%).

Pierwsze 5. miesięcy 2019 r. pokazuje, że mimo osłabienia u naszych głównych partnerów handlowych, potencjał eksportowy i zdolność do konkurowania polskich przedsiębiorstw jest ciągle wysoka. I co cieszy – zdecydowanie rośnie eksport do krajów Europy Środkowowschodniej, a także do krajów rozwijających.


Kontakt do autora:
Ewa Sadowska-Cieślak
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
email: ewa.sadowskacie@gmail.com
tel. +48 605 88 20 50 

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar