Pożegnanie prof. Jerzego Dietla

Szanowni Państwo,

Z ogromnym żalem żegnamy profesora Jerzego Dietla (ur. 28.04.1927, zm. 23.02.2021), współzałożyciela Towarzystwa Ekonomistów Polskich, gorącego zwolennika gospodarki wolnorynkowej i prywatyzacji, Senatora I kadencji Senatu RP, wieloletniego profesora Uniwersytetu Łódzkiego a potem Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu – jednej z pierwszych prywatnych szkół biznesu w Polsce. Wiele osób z grona pracowników i studentów mojej uczelni z tamtych czasów (1993-2013) zachowuje w pamięci wspaniałe wspomnienia z kontaktów z Panem Profesorem. Był bardzo wymagającym wykładowcą – legendą wśród studentów! Miał nawet przydomek „kosiarz umysłów”, ale potrafił wykładać marketing jak nikt inny. Do dziś krążą anegdoty o profesorze. Oto jedna z nich przypomniana przez absolwenta:  

„WSB-NLU. Rok 1999. Spóźniłem się 30 sekund na drugi wykład Pana Profesora. Usłyszałem „Panie kolego – Pan na mój wykład? Na moje wykłady nikt się nie spóźnia. To kwestia wzajemnego szacunku”. Mamy rok 2021, a ja od tamtego dnia nie spóźniłem się jeszcze nigdy”.

Profesor Dietl w Łodzi zorganizował w uniwersytecie Katedrę Marketingu. Tam też prowadził znaną w całej Polsce Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest autorem jednego z pierwszych w Polsce podręczników do marketingu (1977) i autorem słynnej przedmowy do polskiego wydania podręcznika Kotlera. Cały dorobek profesora liczy 450 prac, w tym 30 książek. Wykładał w wielu krajach na całym świecie. Był bardzo aktywny w życiu publicznym, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, a po wyborach roku 1989 został senatorem Rzeczypospolitej.

Był zawsze uśmiechnięty i miał znakomite poczucie humoru,

Żegnamy wielkiego profesora, ekonomistę, społecznika,  szlachetnego człowieka 

      Wiktor Patena

Członek TEP, Rektor WSB-NLU w latach 2012-2014