Priorytety i perspektywy rozwoju Krakowa – podsumowanie spotkania TEP w Krakowie

21 listopada 2019 r. w Krakowie odbyło się spotkanie Towarzystwa Ekonomistów Polskich, którego tematem były „Priorytety i perspektywy rozwoju Miasta Krakowa”. Gościem specjalnym był Jerzy Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju. W spotkaniu i dyskusji wzięli udział również przedsiębiorcy i menedżerowie firm krakowskich, reprezentujący różne profile działalności oraz członkowie TEP.

Jerzy Muzyk przedstawił zebranym zamierzenia strategiczne Zarządu Miasta Krakowa do roku 2030. Nawiązał przy tym do przyjętych w 2018 r. założeń strategii rozwoju miasta pod tytułem: „Tu chcę żyć. Kraków 2030”. W świetle aktualnych danych podkreślił, że Kraków jest drugim po Warszawie dużym miastem dynamicznie zwiększającym liczbę mieszkańców. Wprawdzie obecna liczba stałych mieszkańców wynosi niecałe 800 tysięcy, ale rocznie w Krakowie studiuje i żyje około 170 tysięcy studentów. Można szacować jednak, że z infrastruktury miasta korzysta łącznie nawet około 1,5 mln mieszkańców i przyjezdnych. Władze miasta prognozują, że do roku 2030 liczba stałych mieszkańców Krakowa przekroczy 1 milion osób.

Miasto odwiedziło około 13,5 mln turystów w 2018 r. Szacuje się, że w 2019 r. lotnisko Balice obsłuży około 7 mln pasażerów. Do 2030 r. ich liczba może wzrosnąć do ponad 12 mln. W tym kontekście Jerzy Muzyk przedstawił główne założenia rozbudowy infrastruktury drogowej. Wskazał uwarunkowania, założenia i przewidywane terminy realizacji drugiej i trzeciej obwodnicy Krakowa, w tym m.in.: zakończenia realizacji trasy łagiewnickiej, pychowickiej wraz z przejściem tunelem pod wzgórzem św. Bronisławy, trudności w zakresie realizacji trasy balickiej oraz potrzeby realizacji trasy wolbromskiej, jako koniecznej do odebrania ruchu z północnej obwodnicy Krakowa. Odniósł się także do koncepcji budowy metra w stolicy Małopolski.

Gość przedstawił również plan zagospodarowania terenów dzielnic Rybitwy-Płaszów i inne kluczowe do realizacji projekty urbanistyczne w tym m.in. zagospodarowanie terenu wokół lotniska Balice – projekt Airport City, na wzór dużych miast europejskich jak np. w Dusseldorfie, czy Manchesterze. Poinformował również zebranych o potencjalnym zainteresowaniu inwestycjami w Krakowie przez dużych inwestorów zagranicznych, wymagających jednak dostępności wolnych terenów o powierzchni nawet do 100 ha, których miasto w takiej skali nie posiada.

W trakcie ożywionej dyskusji Prezydent odniósł się także m.in.: do planów zagospodarowania przejętej przez Miasto części terenów w dzielnicy Wesoła, „odzyskanych” po przebudowie nasypów kolejowych w centrum miasta, planowanej nowej przeprawy pieszo-rowerowej przez Wisłę, remontów obecnych i przebiegu nowych linii tramwajowych, a także realizacji nowych publicznych terenów parkowych oraz rekreacyjnych jak np. Przylasek Rusiecki.

Dyskusja w zakresie komunikacji miejskiej objęła m.in. liczbę aut przypadających na 1000 mieszkańców na tle innych dużych miast europejskich. W Krakowie wskaźnik ten szacuje się na ok. 840 aut, w Warszawie 950, ale np. w Berlinie jako mieście o bardzo wysokim zagęszczeniu sieci komunikacji miejskiej, na około 350 aut na 1000 mieszkańców. Rozmawiano także o planowanych do realizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym centrum muzyki i nowym budynku filharmonii.

Spotkanie odbyło się tradycyjnie w kameralnej atmosferze restauracji Szeroka 12 w Hotelu Rubinstein w sercu krakowskiego Kazimierza. Dyskusja była moderowana przez Konrada Hernika – Dyrektora Regionalnego TEP Małopolska.