Profesor Jan Winiecki został Honorowym Przewodniczącym TEP

W uznaniu wielkich zasług dla Towarzystwa Ekonomistów Polskich prof. Jan Winiecki został Honorowym jego Przewodniczącym; stało się to na mocy jednogłośnie podjętej decyzji Walnego Zebrania Towarzystwa, które odbyło się 27 kwietnia 2016 r.

Jan Winiecki jest wybitnym ekonomistą. Specjalizuje się w komparatystyce systemowej, makroekonomii oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Autor wielu książek i artykułów naukowych. Zabiera często głos w mediach publicznych wypowiadając się na tematy ekonomiczne i z dziedziny polityki.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej w l. 1971-1973; pracownik naukowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w l. 1973-1982, a następnie Zakładu Nauk Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (l. 1982-1984). W latach 1994-2003 zajmował stanowisko profesora i kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 2003 r. profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W latach 2010 – 2016 członek Rady Polityki Pieniężnej.

Dla Towarzystwa Ekonomistów Polskich to człowiek – instytucja: członek grupy założycielskiej TEP, wielokrotny członek Rady i jej przewodniczący, inicjator wielu przedsięwzięć Towarzystwa, czynny uczestnik konferencji i seminariów TEP.