Prof. Witold Kwaśnicki: Ekonomistom brakuje pokory

Trafne prognozy gospodarcze stawiają ci, którzy „czują bluesa” – teorię i twarde dane przepuszczają przez sito porządnej praktyki. Pozostali równie dobrze mogliby rzucać monetą – mówi Prof. Witold Kwaśnicki, badacz teorii ekonomii.

Czytaj na: www.rp.pl