Analiza zmian cen zbóż i pasz w Polsce w latach 2015 – 2021

O PROJEKCIE

Celem projektu jest analiza zmian ceny zbóż i pasz w Polsce  w latach 2015 – 2021. Analiza empiryczna będzie obejmować weryfikację determinantów krajowych cen skupu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i śruty sojowej oraz pasz dla drobiu, trzody i bydła w Polsce, w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2021 roku. W ramach badań przeprowadzone zostaną estymacje z wykorzystaniem trzech rodzajów modeli ekonometrycznych: modeli korekty błędem, modeli typu local projection oraz modeli typu local projection z dodatkową analizą warunków panujących na rynku walutowym. Wśród potencjalnych determinantów kształtowania się cen zbóż na rynku krajowym znajdą się: ceny kontraktów terminowych dla pszenicy, kukurydzy, rzepaku i soi, poziom i zmienność kursu walutowego, ceny frachtu morskiego oraz wielkość krajowych zbiorów zbóż. Z kolei wśród determinantów cen pasz uwzględnione zostaną krajowe ceny zbóż oraz śruty rzepakowej, a także ceny importowanej śruty sojowej. W przypadku analizy krajowych cen zbóż i pasz uwzględnione zostaną dodatkowo miesięczne czynniki sezonowe.

Ekspertyza będzie się składać z trzech rozdziałów i podsumowania. W I rozdziale zaprezentowana zostanie ogólna analiza sytuacji popytowo-podażowej na światowym i krajowym rynku zbóż i roślin oleistych oraz rynku pasz w Polsce. Stanowi ona punkt wyjścia do przeprowadzenia zaplanowanych badań. W II rozdziale zaprezentowany zostanie przegląd literatury podejmującej główny temat badań oraz analizę zmian cen w latach 2015 – 2021 wybranych gatunków zbóż i pasz w Polsce. W III rozdziale przeprowadzona zostanie analiza ekonometryczna badanych zależności. Analizę zakończy podsumowanie obejmujące podstawowe wnioski z przeprowadzonej analizy.

Zespół

W skład Zespołu wchodzą:
dr Jarosław Janecki (Kierownik Projektu, TEP – Towarzystwo Ekonomistów Polskich)
dr hab. Piotr Ciżkowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i TEP)
dr Jakub Olipra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Wiktor Wojciechowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i TEP)

Partnerzy

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Wyniki Projektu

Zdaniem ekspertów, w ostatnich latach obserwowana jest rosnąca integracja polskiego rynku zbóż i pasz ze światowym rynkiem. W konsekwencji, ceny zbóż i pasz na krajowym rynku są w coraz większym stopniu determinowane przez czynniki zewnętrzne, podczas gdy znaczenie czynników lokalnych obniża się. Autorzy opracowania dokonali ilościowej oceny roli poszczególnych czynników w kształtowaniu krajowych cen zbóż i pasz, w powiązaniu z dynamiką cen na rynkach międzynarodowych, z głównym naciskiem na kanał kursu walutowego.

Po przeanalizowaniu sytuacji popytowo-podażowej na światowym i krajowym rynku zbóż i roślin oleistych oraz rynku pasz w Polsce w latach 2015-2021, sformułowano wnioski:

  • kontrakty terminowe na giełdzie Euronext mają istotny wpływ na krajowe ceny pszenicy, kukurydzy oraz rzepaku
  • ważnym czynnikiem determinującym ceny pszenicy, kukurydzy oraz rzepaku jest kurs EUR/PLN. Siła tego wpływu i jego horyzont czasowy dość silnie różni się jednak w zależności od analizowanego gatunku zboża. Jednocześnie, poziom kursu walutowego determinuje siłę wpływu kontraktów terminowych na giełdzie Euronext na krajowe ceny zbóż: im kurs EUR/PLN wyższy, tym wpływ ten jest silniejszy
  • wpływ pozostałych czynników, takich jak wielkość krajowych zbiorów, czy cen frachtu, na krajowe ceny pszenicy, kukurydzy i rzepaku jest ograniczony
  • poza cenami pszenicy, kukurydzy i śruty rzepakowej, istotnym czynnikiem determinującym ceny pasz są również ceny importowanej śruty sojowej, na szeroką skalę wykorzystywanej w przemyśle paszowym. Z uwagi na uzależnienie Polski od importu śruty sojowej, kurs walutowy jest ważnym czynnikiem determinującym jej ceny.

Wnioski z raportu są istotne z punktu widzenia zrozumienia procesów cenowych zachodzących na krajowym rynku zbóż i pasz. Są ważnym źródłem informacji dla uczestników rynku zbożowo-paszowego – mogą być one przydatne w prowadzeniu polityki gospodarczej na tym rynku, a także pomocne dla przedstawicieli sektora paszowo-zbożowego w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Publikację opracowano w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji EFRWP.

Raport można zobaczyć tutaj.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar