X Edycja Konkursu Młody Ekonomista

Konkurs Młody Ekonomista (KME) to inicjatywa skierowana do młodych osób, które pasjonują się ekonomią i nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Jego celem jest wspieranie ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto nie ukończył 26 roku życia. Mogą w nim też uczestniczyć zespoły złożone z nie więcej niż trzech osób spełniających powyższy warunek.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Tematyka konkursu

Gospodarka światowa po pandemii COVID-19

Dziękujemy wszystkim za nadesłane prace konkursowe. Zostaną one wkrótce poddane ocenie kapituły pod przewodnictwem dra hab. Leszka Balcerowicza.Ogłoszenie nazwisk laureatów i autorów wyróżnionych prac nastąpi w czerwcu 2021 roku.

„Gospodarka światowa po pandemii COVID-19” Ograniczenia nałożone powszechnie w celu przeciwdziałania rozwojowi globalnej pandemii COVID-19 wpędziły światową gospodarkę w najgłębszą recesję od czasów Wielkiego Kryzysu. Realny PKB Unii Europejskiej (27 krajów) zmniejszył się o 2,5% r/r w pierwszym kwartale 2020 r. i o kolejne 14% w kwartale drugim. Szacuje się, że PKB krajów OECD obniżył się realnie o 0,9%, 11,7% i 4,1% r/r w kolejnych kwartałach 2020 r., a realny spadek w całym roku 2020 może wynieść 9,3% r/r. Przewiduje się, że globalny PKB spadnie realnie w 2020 r. o 7,6% r/r. Prędzej czy później jednak gospodarka światowa wydźwignie się z recesji. Kryzys – miał rzec Schumpeter – to dobry, zimny prysznic [dla gospodarki kapitalistycznej]. OECD spodziewa się, że już w 2021 r. stopa realnego wzrostu globalnego PKB sięgnie 2,75% r/r.

Czy zatem kryzys COVID-19 to tylko kolejny epizod recesyjny w dziejach gospodarczych świata? Czy też pozostawi po sobie trwałe ślady czy to w postaci nowych metod produkcji, otwarcia nowych rynków, nowych form organizacyjnych, zmiany stosunków gospodarczych, restrukturyzacji gospodarek bądź innych zmian jakościowych, które można by uznać, odwołując się do słów Schumpetera, za dobrą stroną kryzysu? Kryzys paliwowy z 1973 r. spowodował wzrost bezrobocia, inflacji i deficytu rachunku obrotów bieżących importerów ropy naftowej. Był on jednak przejściowy. Kryzys wymusił również dążenie do obniżenia energochłonności i poszukiwania alternatywnych źródeł energii, czego skutki są widoczne po dzień dzisiejszy. Jakie będą echa kryzysu COVID-19 za 10, 20, 30 lat?

Laureaci X edycji KME

Kapituła X edycji Konkursu Młody Ekonomista podjęła decyzję o przyznaniu nagród następującym autorom prac konkursowych:


Wyróżnienia otrzymali:

 1. Agnieszka Janik, Mariusz Cyrulik, Mateusz Kądziołka (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu), Gospodarka światowa po pandemii COVID-19
 2. Justyna Jasińska, Karolina Szmyła (Technikum Ekonomiczne nr 1 w Sosnowcu), Gospodarka światowa po pandemii COVID-19
 3. Adam Kaźmierczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Pandemia Covid-19 – czas decyzji i czas zmian
 4. Katarzyna Koebsch, Aleksander Pirecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Globalne łańcuchy dostaw po pandemii COVID-19
 5. Bartosz Mańkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wpływ koronawirusa na gospodarkę globalną
 6. Marek Mroczek (Zespół Szkół Ekonomicznych A. i J. Vetterów w Lublinie), Gospodarka światowa po pandemii COVID-19
 7. Remigiusz Tyrański (Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu), Gospodarka światowa po pandemii COVID-19
 8. Dorota Zawadka (Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie), Gospodarka światowa po pandemii COVID-19

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone autorom ww. prac konkursowych podczas gali, która odbędzie się w dniu 2 września 2021 r.

Jakie warunki ma spełniać moja praca?

Praca powinna zawierać:

 • imię i nazwisko autora pracy lub autorów, jeśli w konkursie bierze udział zespół,
 • dokładne i aktualne dane kontaktowe obejmujące: adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu,
 • adres uczelni/szkoły, wydziału/profilu i ew. kierunku studiów uczestnika/uczestników – w przypadku osób uczących się/studiujących.

Ponadto praca powinna spełniać następujące wymagania:

 • objętość pracy pisemnej nie może przekraczać 20 stron standardowego maszynopisu (Times New Roman, 12 pkt);
 • czas trwania filmu nie może przekraczać 15 minut;
 • prezentacja multimedialna nie może składać się z więcej niż 25 slajdów;
 • w przypadku pracy konkursowej w innej formie musi ona zostać tak zaprojektowana, aby można było się z nią zapoznać w nie więcej niż 30 minut.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne (kwoty brutto):

I nagroda: 5 000 zł

II nagroda: 3 000 zł

III nagroda: 2 000 zł

Poza nagrodą pieniężną, każdy z laureatów konkursu otrzyma nagrodę rzeczową, ufundowaną przez partnerów konkursu.

Kapituła Konkursu

Przewodniczący: dr hab. Leszek Balcerowicz (Szkoła Główna Handlowa, TEP)

Sekretarz: dr Konrad Walczyk (Szkoła Główna Handlowa, TEP)

Członkowie:

 • dr hab. Łukasz Arendt (Uniwersytet Łódzki, Instytut Badań Edukacyjnych)
 • dr Sławomir Dudek (SGH, członek Rady TEP)
 • dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr Wiktor Patena (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TEP)
 • Julia Patorska (Przewodnicząca Rady TEP, Deloitte Advisory)
 • dr Janusz Rowiński (Kierownik projektu w TEP)
 • dr Agnieszka Witoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Andrzej Halesiak (członek TEP)

Gala X edycji KME

W dniu 2 września br. odbyła się gala wieńcząca tegoroczną edycję konkursu. Uczestniczyli w niej członkowie TEP, kapituły i autorzy prac konkursowych. Przewodniczący kapituły, Leszek Balcerowicz, wygłosił referat nt. przewag gospodarki wolnorynkowej nad etatystyczną, sekretarz konkursu omówił przebieg i wyniki konkursu, zaś autorzy nagrodzonych prac (zdobywcy trzech pierwszych miejsc) przedstawili główne ich tezy. Gala odbyła się w formacie online.
Praca p. Mateusza Michnika (której przyznano I nagrodę) zostanie opublikowana, wraz z informacją o wynikach konkursu, w dzienniku „Rzeczpospolita”

Partner Głowny

Partnerzy Wspierający

Deloitte

Patronat medialny

No Comments Yet

Leave a Reply