Stanowisko Rady TEP w sprawie projektu ustawy o Radzie Fiskalnej

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich z dużą nadzieją przyjmuje fakt podjęcia przez rząd prac nad ustawą o Radzie Fiskalnej. Rada Fiskalna jest instytucją, która może przyczynić się do poprawy przejrzystości finansów publicznych, ich stabilności i wiarygodności. 

Uważamy, że aby osiągnąć te cele, do projektu ustawy powinny zostać wprowadzone zmiany odnoszące się do trzech szerszych aspektów, do których zaliczamy:

 1. Odpowiednie umocowanie prawne Rady Fiskalnej.
 2. Zwiększenie przejrzystości procesu wyboru członków Rady Fiskalnej, w tym ujednolicenie wymogów stawianych kandydatom na członków i przewodniczącego Rady Fiskalnej. 
 3. Uszczegółowienie spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Fiskalnej. 

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe rozwiązania, które według nas powinna uwzględniać ustawa o Radzie Fiskalnej.

 1. Uważamy, że funkcjonowanie Rady Fiskalnej powinno zostać wpisane do Konstytucji RP (w przewidywalnej perspektywie czasu), podobnie jak w przypadku zapisów dotyczących Rady Polityki Pieniężnej (patrz: Art. 227 Konstytucji).
 2. Proponujemy dodanie do zadań Rady opiniowanie prognoz fiskalnych (w projekcie wskazano jedynie prognozy makroekonomiczne), a także analizę długoterminową finansów publicznych (art. 4. 1. projektu ustawy).
 3. Proponujemy zrównanie wymogów dotyczących wykształcenia dla kandydatów na członków Rady i członka Rady Pełniącego funkcję Przewodniczącego (wymagania zgodne z zaproponowanymi dla kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady). 
 4. Postulujemy ograniczenie liczby członków w Radzie Fiskalnej z 7 do 5 osób.
 5. Postulujemy wprowadzenie większej przejrzystości w procesie wyboru członków Rady Fiskalnej. Służyć temu będzie przeprowadzenie otwartego konkursu, w którym zgłaszane osoby podlegałyby weryfikacji formalnej (spełnienie wymogów formalnych) przez komisję, w której skład wchodzić powinni wyznaczeni członkowie sejmowej Komisji Finansów Publicznych, senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (po 3 członków) oraz po jednym przedstawicielu pozostałych instytucji wskazujących. Z listy spełniających wszystkie warunki osób kandydujących na członka Rady Fiskalnej, po jednej osobie (na różne okresy kadencji) wskazywałyby następujące instytucje:
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 
  • Kolegium Najwyższej Izby Kontroli; 
  • Połączone: sejmowa Komisja Finansów Publicznych i senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych; 
  • Rada Dialogu Społecznego;
  • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

Proces wyboru członków powinien być procesem jawnym. Zatwierdzenie członków Rady powinna przeprowadzać sejmowa Komisja Finansów Publicznych po wcześniejszym zatwierdzeniu przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Rada powinna ze swojego grona powoływać zarówno Przewodniczącego Rady, jak i jego Zastępcę. Wskazywanie przez Ministra Finansów członka Rady oraz przewodniczącego Rady może ograniczać niezależność Rady. 

 1. W ustawie powinny znaleźć się zapisy gwarantujące dostęp do informacji i aparatu analitycznego Ministerstwa Finansów. Powinny zostać również wskazane sankcje za łamanie tego zapisu. 
 2. Członkom Rady Fiskalnej powinno przysługiwać wynagrodzenie porównywalne do członków Rady Polityki Pieniężnej, natomiast osobom pracującym w Biurze Rady, wynagrodzenie porównywalne z wynagrodzeniami na analogicznych stanowiskach w departamentach analitycznych banku centralnego. Rozwiązanie takie warunkuje dobrą jakość pracy Rady Fiskalnej.

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar