Rekordowy spadek PKB w kwietniu w Wielkiej Brytanii (49/2020)

W kwietniu 2020 r. PKB Wielkiej Brytanii był o 20,4 proc. niższy niż w marcu. Towarzyszył temu silny wzrost bezrobocia, wzrost liczby osób „tymczasowo niepracujących” oraz znaczny spadek wpływów z podatków dochodowych i pogorszenie się stanu finansów publicznych.

Kwietniowy odczyt okazał się gorszy od wcześniejszych oczekiwań. Aktywność gospodarcza w kwietniu skurczyła się o około jedną czwartą i pozostawała na poziomie około 75 proc. średniej z początku roku, co jest wynikiem gorszym od przewidywanego wcześniej spadku aktywności o około 15 proc. Co istotne, kwietniowe dane pozwalają na dokładniejsze oszacowanie wpływu zamrożenia gospodarki na aktywność gospodarczą (w Wielkiej Brytanii zamrożenie gospodarki zostało wprowadzone dopiero w drugiej połowie marca i tym samym dane za ten miesiąc nie były w pełni reprezentatywne).

Bliższe spojrzenie na dane ujawnia bardzo duże różnice w poziomie ograniczenia aktywności pomiędzy sektorami. Jak można było przypuszczać, hotelarstwo i gastronomia zanotowały najgorszy wynik – wartość dodana wytworzona w tych sektorach wyniosła tylko 8 proc. poziomu sprzed pandemii. Budownictwo, handel, transport i kultura również zostały mocno dotknięte – w żadnej z tych gałęzi gospodarki wartość wytworzonych dóbr i usług nie przekroczyła 65 proc. poziomu sprzed pandemii. Na drugim biegunie znalazła się administracja publiczna, sektor nieruchomości i usług finansowych, gdzie spadek aktywności był mniejszy niż 15 proc. Przyczyniła się do tego w dużej mierze możliwość wykonywania tych prac zdalnie, jak również relatywnie stabilny popyt na dobra i usługi wytwarzane w tych sektorach.
W porównaniu do danych marcowych i wcześniejszych prognoz negatywnie zaskoczyły przede wszystkim sektor przetwórstwa przemysłowego i wspomniane już budownictwo: wartość dodana w przetwórstwie przemysłowym spadła o 28 proc., a w budownictwie o 44 proc. w porównaniu do średniej ze stycznia i lutego. Wskazuje to na potencjalne ryzyko niedoszacowania kosztów związanych z zamrożeniem gospodarki.

Dane z rynku pracy również nie nastrajają optymizmem – liczba osób starających się o zasiłek dla bezrobotnych w maju wyniosła do rekordowego poziomu 2,8 mln, co stanowiło wzrost o 1,6 mln w porównaniu z marcem i było najwyższym odczytem w tej kategorii od 27 lat. Skalę spadku popytu na pracę obrazuje też ponad 6 mln osób, które sklasyfikowały siebie jako „tymczasowo niepracujące”. W znakomitej większości były to osoby, których pracodawcy „zawiesili” (furloughed) objęte rządowym programem ochrony miejsc pracy. W takiej sytuacji nie dziwi również znaczny spadek wpływów z podatków dochodowych (-32 proc. r/r w maju) i związanego z nim rekordowo wysokiego wzrostu zadłużenia netto sektora publicznego (o ponad 55 mld GBP, co stanowi 2,8 proc. PKB) tylko w samym maju.

Pomimo kiepskich danych za kwiecień, najnowsze szacunki dotyczące spadku PKB w drugim kwartale (ok. 20 proc.) są i tak niższe od wcześniejszych projekcji Banku Anglii i agend rządowych, które wskazywały na możliwy spadek nawet rzędu 35 proc. Co więcej, dynamiczne odbicie w sprzedaży detalicznej (12 proc. m/m w maju) związane ze stopniowym znoszeniem restrykcji wskazują na duży potencjał odbicia w nadchodzących tygodniach.

Najnowsze prognozy wydają się kluczowe dla zrozumienia decyzji Brytyjskiej Rady Polityki Pieniężnej (Monetary Policy Council; MPC), która zdecydowała o zmniejszeniu tempa zakupu aktywów przeprowadzanego w ramach luzowania ilościowego do ok. 7 mld GBP tygodniowo (z ok. 13 mld GBP do tej pory). Pomimo to całkowita wartość zakupów została zwiększona o 100 mld GBP (w sumie 300 mld GBP autoryzowanych przez MPC od marca). Jednak zgodnie z obecnym, niższym tempem zakupów mogą one trwać nawet do końca roku.
Co więcej, wcześniejsze spekulacje dotyczące możliwego wprowadzenia ujemnych stóp procentowych najprawdopodobniej się nie zmaterializują. Wydaje się to słuszną decyzją, zwłaszcza w kontekście zmniejszającej się presji deflacyjnej, jak również kosztów związanych z takim rozwiązaniem dla samych banków. Ten delikatny zwrot w stronę nieco mniej akomodacyjnej polityki monetarnej Banku Anglii wyraźnie kontrastuje z działaniami Europejskiego Banku Centralnego, który prowadzi szeroko zakrojony program zakupu aktywów (PEPP), jak również dostarcza rekordową ilość płynności do sektora bankowego. Skalę interwencji ECB niech zilustruje fakt, że w zeszłym tygodniu przeprowadził on największą jednorazową operację w swojej historii, pożyczając bankom ze strefy euro 548 mld EUR w ramach programu TLTRO.


Mateusz Urban
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Ekonomista, Oxford Economics, Londyn, UK
e-mail: mateusz.m.urban@gmail.com
tel. +44 079-25-965-736

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar