Relacja z Finału VI edycji Konkursu Młody Ekonomista

W dniu 14 grudnia 2016 r. w warszawskiej siedzibie firmy Deloitte odbyła się uroczystość wręczenia nagród w VI edycji Konkursu Młody Ekonomista.

Zadaniem uczestników tegorocznej edycji Konkursu organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich było napisanie eseju nt. Jakie instytucje mogą przyczynić się do wzrostu dobrobytu w Polsce? Prace można było nadsyłać do dnia 16 listopada 2016 r. Zgłoszone eseje oceniała jedenastoosobowa Kapituła Konkursu pracująca pod kierownictwem profesora Leszka Balcerowicza. Prace przeszły dwustopniową procedurę kwalifikacyjną. Eseje zakwalifikowane do finału były oceniane przez wszystkich członków Kapituły.

Gospodarzem uroczystości była Pani Julia Patorska występująca w podwójnej roli członka Rady TEP oraz przedstawiciela sponsora Konkursu, firmy Deloitte Polska. Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady TEP Andrzej Rzońca, który podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację Konkursu, a w szczególności wszystkim jego uczestnikom. Zwrócił przy tym uwagę, że w tym roku prace nadchodziły z bardzo wielu zakątków Polski – w tym z mniejszych miast, a nie tylko z głównych krajowych ośrodków naukowych. Wśród uczestników było wielu studentów niższych lat, a także uczniowie szkół średnich, co cieszy szczególnie i pozwala patrzyć optymistycznie w przyszłość. Następnie ogłoszony został werdykt Kapituły, która zgodnie z Regulaminem przyznała trzy nagrody główne oraz dodatkowo jedno wyróżnienie.

Laureatami zostali:

I miejsce – Ida Sywula, studentka IV roku Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego

II miejsce – Piotr Śliwa, student I roku (mgr) Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

III miejsce – Jakub Sagan, student II roku Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wyróżnienie – Paweł Tomaszewski, student I roku Filologii Angielskiej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne: 6 000 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 4 000 zł za drugie i 3 000 zł za trzecie, a także drobne upominki od firmy Deloitte, nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Zdobywczyni pierwszej nagrody otrzymała również recenzję naukową swej pracy, pióra członka Kapituły, prof. Andrzeja Kondratowicza. Nagrody wręczał doktor Bohdan Wyżnikiewicz – główny organizator Konkursu z ramienia TEP – wespół z profesorem Leszkiem Balcerowiczem.

Następnie laureaci i wszyscy zebrani goście mieli przyjemność wysłuchać krótkiego wykładu przewodniczącego Kapituły, profesora Leszka Balcerowicza. Mówił on na temat praktycznej wagi nauki ekonomii i ekonomistów w życiu społecznym, w przekształcaniu naszej rzeczywistości i tworzeniu dobrobytu. Szczególny nacisk prelegent położył na mikroekonomiczne i instytucjonalne fundamenty procesów gospodarczych.

Możliwość zaprezentowania głównych tez swoich prac dostali też laureaci konkursu. Największym wyzwaniem okazało się dla nich zmieszczenie się w czasie krótszym, niż wykład utytułowanego przedmówcy. Poza tym, wywiązali się ze swojego zadania nad wyraz dobrze.

Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości, jednak wszyscy mieliśmy możliwość kontynuowania rozmów o ekonomii, gospodarce – i nie tylko o nich – podczas części bankietowej zorganizowanej przez firmę Deloitte, goszczącą nas w swojej nowej, imponującej siedzibie w biznesowym centrum Warszawy – wieżowcu Q22.

Na koniec pragniemy jeszcze raz złożyć podziękowania naszym sponsorom – BGŻ BNP Paribas, Deloitte i Raiffeisen; naszym patronom medialnym – Rzeczpospolitej, radiu Kampus i radiu UWM; członkom Kapituły oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i rozpropagowanie idei Konkursu. Szczególnie serdecznie dziękujemy wszystkim autorom nadesłanych prac i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji KME.


Prace laureatów:

I miejsce – Ida Sywula

Recenzja pracy pióra prof. A. Kondratowicza

II miejsce – Piotr Śliwa

III miejsce – Jakub Sagan


Fotorelacja