Jak deregulować skutecznie – relacja z panelu

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z dzisiejszego panelu dyskusyjnego pt. „Jak deregulować skutecznie”

W dniu 13 kwietnia 2012 r. odbył się zorganizowany przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej panel dyskusyjny pt. „Jak deregulować skutecznie”.

W dyskusji prowadzonej przez Pana Ryszarda Petru, Przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich, udział wzięli Pan Robin Barnett, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, Pan Mirosław Barszcz, Doradca Ministra Sprawiedliwości, Pan Grzegorz Dzik, Prezes Zarządu firmy Impel S.A., oraz Pan Adam Szejnfeld, Poseł na Sejm RP, były Przewodniczący Komisji Przyjazne Państwo, Wiceminister Gospodarki odpowiedzialny za deregulację, twórca „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” (czyli tzw. „Pakietu Szejnfelda”).

Słowo wstępne wygłosił Pan Ryszard Petru.

Następnie głos zabrał Pan Mirosław Barszcz, który opowiedział, jak to się stało, że po 20 latach dopiero Ministrowi Jarosławowi Gowinowi udało się przełamać opór i wprowadzić szeroką deregulację zawodów. Podstawowym błędem dotychczasowych ekip wg Pana Ministra było powoływanie specjalnego zespołu składającego się z kilkudziesięciu osób, które porównał do legendarnych „300” zmagających się z nieporównywalnie większą liczbą urzędników pracujących w Ministerstwach. Podkreślił On także, iż do osiągnięcia sukcesu „bardzo ważna była kwestia woli politycznej”, bez której nie udałoby się przeprowadzić skutecznej deregulacji.

Wystąpienie Pana Robina Barnett’a przybliżyło natomiast, jak wyglądają brytyjskie doświadczenia w zakresie regulacji gospodarki. Pan Ambasador wskazał także na konieczność dalszych zmian, które będą przeprowadzane w najbliższym czasie, m.in. ujednolicenie skomplikowanego prawa konsumenta czy uproszczenie procedur eksportowych. Podkreślił również, iż Rząd Brytyjski był „zdeterminowany, aby uwolnić gospodarkę”. Wskazał także na to, iż administracja państwowa jest po to, aby pomagać przedsiębiorcy, a nie utrudniać mu działalność. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem wystąpienia udostępnionym dzięki uprzejmości Ambasady Brytyjskiej: [download id=”19″]

Po Panu Ambasadorze głos zabrał Pan Grzegorz Dzik, który wyjaśnił, jak z punktu widzenia prywatnego przedsiębiorcy, prowadzącego dużą firmę, wygląda przewidywalność polskiego prawa gospodarczego oraz jak zmiany regulacyjne wpływają na niepewność prowadzenia biznesu. Pan Prezes podkreślił, iż deregulacja zawodów niesie za sobą wiele korzyści, m.in. jest to szansa dla otwartego rynku, wyższej jakości, niższych cen czy lepszego dostępu do usług. Zaznaczył jednak, iż o tym, czy zaproponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości deregulacja okaże się sukcesem, przekonamy się dopiero za jakiś czas. Pan Grzegorz Dzik podkreślił również, iż obecnie brakuje mentora, który poprowadziłby niezwykle ważny dialog społeczny Rządu z przedsiębiorcami. Chodzi bowiem o zwiększenie konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej, a do tego niezbędne jest wsparcie Państwa.

Jako ostatni wypowiedział się Pan Adam Szejnfeld. Podkreślił On, iż hasłem przyświecającym administracji publicznej powinno być „zrobię dla Ciebie [obywatela – przyp. red.] wszystko, co mogę”, a nie „zrobię dla Ciebie wszystko, co muszę”. Wskazał także na konieczność zastosowania się do trzech podstawowych zasad: transparentności, dialogu społecznego oraz zmniejszania tempa wprowadzanych regulacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ów dialog, który powinien towarzyszyć procesowi zmian już od momentu powstania koncepcji.

Na zakończenie zaproszeni Goście odpowiedzieli na liczne pytania uczestników panelu.


Zdjęcia dzięki uprzejmości Ambasady Brytyjskiej w Polsce. Serdecznie dziękujemy za ich udostępnienie.