Czy Grecja musi opuścić euro – relacja z panelu

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z rela­cją z dzi­siej­szego panelu dys­ku­syj­nego pt. „Czy Grecja musi opuścić strefę euro”

W dniu 23 maja 2012 r. odbył się zor­ga­ni­zo­wany przez Towa­rzy­stwo Eko­no­mi­stów Pol­skich przy współ­pracy Szkoły Głów­nej Han­dlo­wej panel dys­ku­syjny pt. „Czy Grecja musi opuścić strefę euro”.

W dys­ku­sji pro­wa­dzo­nej przez Prze­wod­ni­czą­cego Towa­rzy­stwa Eko­no­mi­stów Pol­skich Ryszarda Petru, udział wzięli Mark Allen, przedstawiciel w Warszawie Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Europę Środkową i Wschodnią,  Stefan Kawalec, były wiceminister Finansów, Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o.,  Leokadia Oręziak ze Szkoły Głównej Handlowej, oraz  Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

W ramach panelu przedyskutowano warianty rozwoju sytuacji gospodarczej w Grecji.

Mark Allen z Międzynarodowego Funduszu Walutowego podzielił się swoimi prywatnymi ocenami i podkreślił, że wyjście Grecji ze strefy euro byłoby katastrofą dla tego kraju. Stwierdził też, że instytucje międzynarodowe mają możliwości, aby tej sytuacji zapobiec.

Witold Orłowski wskazał na dylemat związany z niedopasowaniem systemu gospodarczo-politycznego w Grecji  do systemu waluty twardej. W krótkim okresie jej wyjście ze strefy euro nie byłoby korzystne dla żadnej ze stron.

Stefan Kawalec stwierdził, że nawet federalizm fiskalny strefy euro nie wystarczy, aby poprawić sytuację. Wskazał również na potrzebę opuszczenia strefy euro przez najbogatsze kraje.

Leokadia Oręziak zwróciła uwagę na występujące od powstania strefy euro niedoskonałości jej konstrukcji i potrzebę przeprowadzenia niezbędnych reform instytucjonalnych.

Na zakoń­cze­nie zapro­szeni Goście odpo­wie­dzieli na pyta­nia uczest­ni­ków panelu.

 

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar