Relacja z uroczystości rozdania nagród w III edycji Konkursu Młody Ekonomista

W dniu 16 maja 2013 r. w Hotelu Bristol odbyła się uroczystość wręczenia nagród w III edycji  Konkursu Młody Ekonomista.

III edycja Konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem studentów. Złożono 109 prac, spośród których Kapituła Konkursu wybrała najlepsze.

Wyłoniono 3 Laureatów i 7 Wyróżnionych. Laureaci Konkursu otrzymali nagrody pieniężne: 6 000 zł za zajęcie I miejsca, 4 000 zł za zajęcie II miejsca oraz 3 000 zł za zajęcie III miejsca. A zwycięzcami zostali:

I miejsce – Adam Pigoń

Absolwent studiów licencjackich na SGH, na kierunku ekonomia. Odbył 1 rok studiów
w Holandii na Uniwersytecie w Tilburgu, na kierunki Research Master in Economics. Obecnie uczęszcza na studia magisterskie na SGH, na kierunku ekonomia.

II miejsce – Przemysław Pryszcz

Student I roku studiów magisterskich na kierunku Quantitative Finance na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się makroekonomią, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki finansów publicznych oraz teorii wzrostu gospodarczego. Jest stypendystą Fundacji im. Lesława Pagi, a także współzałożycielem magazynu studenckiego To Zależy.

III miejsce – Agata Porębska

Studentka pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wpływu sektora publicznego na efektywność gospodarki, skutecznej organizacji i zarządzania w sektorze publicznym oraz krajowej innowacyjności. Interesuje się nowymi technologiami, rysunkiem i grafiką komputerową.

Wyróżnienia otrzymali:

Julia Karcz

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunkach Finanse i Rachunkowość (Finanse Przedsiębiorstw) oraz Zarządzanie (Zarządzanie Strategiczne Przedsiębiorstwem) na poziomie licencjata, a także studentka  Zarządzania (Zarządzanie Kadrami) Uzupełniających Studiów Magisterskich. Ponadto studentka Finansów i Rachunkowości (Rachunkowość i Rewizja Finansowa) II roku Uzupełniających Studiów Magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła z wyróżnieniem Polish-American Leadership Academy.

Alina Mika

Studentka drugiego roku Ekonomii i Historii Gospodarczej na Uniwersytecie Edynburskim w Wielkiej Brytanii. Interesuje się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, globalizacją oraz historią wzrostu gospodarczego. Pasjonuje ją kultura Ameryki Łacińskiej.

Jakub Sawulski

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest laureatem kilku ogólnopolskich konkursów i autorem publikacji naukowych z dziedziny finansów publicznych i polityki gospodarczej państwa. Obecnie jest asystentem w dziale audytu jednej z największych firm doradczych świata.

Sebastian Wieczorek

Student I roku studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Interesuje się zagadnieniami z zakresu polityki pieniężnej, kryzysów finansowych oraz szeroko pojętej bankowości.

Piotr Zieliński

Student III roku Bachelor Studies in Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz I roku Prawa w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Jest laureatem licznych olimpiad i konkursów o tematyce ekonomicznej w szkole średniej, m.in. III miejsca w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz I miejsca w Konkursie Narodowego Banku Polskiego na pracę pisemną.

Łukasz Zymiera

Student V roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych Inżynieria Finansowa. Jest licencjonowanym Makler Papierów Wartościowych oraz współprowadzi portal finansowy www.pokonac-rynek.pl.

Andrzej Żurawski

Student II roku Studiów Magisterskich w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, na kierunku Ekonomia. Obecnie pracuje jako analityk w Banku BGŻOptima oraz pisze pracę magisterską na temat ekonomii edukacji pod kierunkiem prof. Marka Góry.

 

W czasie uroczystości rozdania nagród uczestnicy wysłuchali wystąpienia Sekretarz Generalnej Niny Perret na temat idei KME oraz Przewodniczącego Kapituły Konkursu prof. Leszka Balcerowicza.

Wszyscy Laureaci i Wyróżnieni otrzymali recenzje swoich prac, dyplomy i książki z podpisem Przewodniczącego Kapituły – prof. Leszka Balcerowicza oraz upominki od sponsorów Konkursu.

Spotkanie zakończyło się wystąpieniem Przewodniczącego Rady TEP – Ryszarda Petru.

Serdecznie dziękujemy Partnerom Konkursu, którymi byli:


             

Oraz partnerom medialnym:


               
                           


 

Dziękujemy również wszystkim, którzy nadesłali prace i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji KME.