Robert Klawe

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, otwarty przewód doktorski, na SGH. Od 1997 do 2008 zawodowo związany z sektorem publicznym i spółkami prawa handlowego. Od 2003 prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i analiz ekonomicznych. Specjalizuje się w analizach finansowych, prywatyzacji, restrukturyzacji oraz inwestycjach finansowych i zarządzaniu strategicznym. Od sierpnia 2011 roku do grudnia 2012 roku Doradca Zarządu FOR. Od czerwca 2009 współpracownik i doradca prof. Leszka Balcerowicza.