Rozmowa z dr Januszem Rowińskim na temat stanu polskiego rolnictwa [wideo]

W rozmowie z Piotrem Szczepańskim w programie Wszechnicy FWP, dr Janusz Rowiński (TEP) ocenia stan polskiego rolnictwa po 15 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Obawy rolników przed wejściem do Unii okazały się bezzasadne, a polski eksport produktów rolnych na rynek unijny ‘eksplodował’: wzrósł z 4,5 mln USD (2003) do 25 mln w 2015 r. Polska stała się szóstym – pod względem wolumenu – producentem rolnym w UE. Mimo pewnej poprawy struktur obszarowych i ekonomicznej rolnictwa Polska jest jednak jedynym wielkim producentem rolnym w Unii Europejskiej który jest bardzo nieefektywny. Z danych przedstawionych w raporcie TEP i EFRWP pt. „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej” (red. J. Rowiński i W.Poczta, wyd. CeDeWu 2019), wynika, że niebezpiecznie rośnie różnica między siłą ekonomiczną polskich gospodarstw a gospodarstw wielu państw członkowskich, zwłaszcza tych znajdujących się w tej samej strefie klimatycznej co Polska. Przeciwdziałanie tej tendencji wymaga zatem jak najszybszej korekty obecnie prowadzonej polityki rolnej.