Rząd nie podejmie niepopularnych decyzji ws. cięć budżetowych

Zachęcamy do zapoznania się z  wypowiedzią Ryszarda Petru, Przewodniczącego Rady TEP na temat obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce:

www.biznes.interia.pl/makroekonomia/news/ryszard-petru-rzad-nie-podejmie-niepopularnych-decyzji-ws,1940552,2156