Seminarium TEP: „Co dalej z inflacją? Przyszłość polityki pieniężnej w Polsce”

Towarzystwo Ekonomistów Polskich zaprasza na seminarium: 
„Co dalej z inflacją? Przyszłość polityki pieniężnej w Polsce”

W panelu dyskusyjnym udział wezmą:

  • Prof. dr hab. Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Dr hab. Andrzej Rzońca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Dr Jarosław Janecki, TEP, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Dyskusję poprowadził redaktor Grzegorz Siemionczyk reprezentujący „Rzeczpospolitą” i „Parkiet”. 

Cykl podwyżek stóp procentowych jest jeszcze daleki od zakończenia. To, do jakiego poziomu ostatecznie będzie musiała dojść stopa referencyjna NBP, zależało będzie m.in. od polityki fiskalnej rządu, ale też składu Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli nowi członkowie poprawią wiarygodność tego gremium, podwyżek będzie mniej. To wnioski z debaty o inflacji i polityce pieniężnej, której skrócony zapis można przeczytać tutaj:

www.parkiet.com