Pierwsze seminarium w projekcie „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej”, 3 listopada 2017 r.

Po wakacyjnej przerwie zaczynamy intensywne prace nad ekspertyzą nt. Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem naszego Towarzystwa i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP), a jego podstawowym celem jest odpowiedź na pytanie czy nie jest możliwe przyspieszenie przekształceń strukturalnych rolnictwa polskiego. Wstępne prace merytoryczne (ustalenie zakresu opracowania i składu zespołu) trwały od wiosny i zostały praktycznie zakończone. Teraz rozpoczynamy drugi etap prac nad ekspertyzą, w ramach którego będziemy się spotykać na seminariach, na których będziemy przedstawiać poszczególne jej rozdziały i zapraszać do dyskusji nad nimi. O projekcie można przeczytać na stronie Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

W programie listopadowego seminarium są dwa wystąpienia:
dr hab. Arkadiusz Sadowski będzie mówił o „Strukturze agrarnej w Polsce w kontekście realizacji zasady zrównoważonego rozwoju”,
dr Janusz Rowiński – o „Polskim handlu zagranicznym artykułami rolno – spożywczymi”

Seminarium, na które zapraszamy wszystkich członków TEP i osoby zainteresowane odbędzie się 3 listopada (piątek), godz. 11.30 – 14.00, w Warszawie, w gmachu głównym SGH, Aleje Niepodległości 162, sala 152.

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres sekretariat@tep.org.pl.