Sformalizowanie wieloletniej współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

19 grudnia 2017 r. podpisaliśmy umowę o współpracy partnerskiej z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Jednym z członków założycieli TEP jest prof. UG Henryk Ćwikliński, a Wydział był gospodarzem i współorganizatorem wielu konferencji i paneli. Staraniem jego władz, tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego uhonorowanych zostało dwóch naszych członków założycieli i przewodniczących: pierwszy przewodniczący, śp. prof. Jan Winiecki w 2001 roku oraz prof. Leszek Balcerowicz – w roku 2006. Koordynatorem współpracy ze strony Towarzystwa jest członek Rady TEP dr Grzegorz Szczodrowski, który jest pracownikiem Wydziału Ekonomicznego UG.