Siła spokoju RPP, brak zmian w polityce pieniężnej (18/2020)

Pomimo wzrostu globalnej niepewności i wzrostu inflacji w Polsce, marcowe posiedzenie RPP nie przyniosło żadnych zmian w kluczowych parametrach polityki pieniężnej. Zarówno stopy procentowe, jak i retoryka RPP pozostały bez zmian. Rada wyraźnie preferuje brak wprowadzania zmian w okresie wzrastającej, globalnej niepewności. Nowa, marcowa projekcja wskazuje na wyższą inflację jedynie w bieżącym roku i jej powrót w pobliże celu w 2021 roku.

Marcowa decyzja członków RPP stała pod znakiem wielu nowych czynników. Skutki rozprzestrzenianie się koronawirusa, zbliżające się globalne spowolnienie aktywności gospodarcze, redukcja stóp procentowych przez Fed oraz czynniki krajowe, w tym wyższa dynamika inflacji oraz nowy Raport o inflacji, mogły wpłynąć na decyzje RPP. Tak jednak się nie stało. Uwzględnienie większej od oczekiwanej przez bank centralny dynamiki inflacji wpłynęło na podniesienie ścieżki inflacji jedynie w bieżącym roku. Według modelu NECMOD roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1–4,2 proc. w 2020 r. (wobec 2,1–3,6 proc. w projekcji z listopada 2019 r.). W kolejnych latach zmiana jest niezauważalna, ponieważ analitycy banku centralnego wskazują, że inflacja znajdzie się w przedziale 1,7–3,6 proc. w 2021 r. (wobec 1,6–3,6 proc.) oraz 1,3–3,4 proc. w 2022 roku. Nowa projekcja pokazuje zatem, że w tym roku mamy do czynienia z jednorazowymi czynnikami powodującymi wzrost inflacji. W przypadku projekcji PKB, obniżony został nieznacznie przedział, w którym dynamika PKB może znaleźć się w 2020 i 2021 roku. Treść komunikatu prasowego po posiedzeniu RPP nie uległa większym zmianom, co wskazuje na podtrzymaniu sposobu komunikacji z otoczeniem. Warto przy okazji zwrócić uwagę, że w komunikacie zwraca się uwagę na „dobre nastroje konsumentów”, podczas gdy wskaźniki koniunktury GUS-u wskazują na ich pogorszenie. Ponadto pominięto w treści komunikatu fakt rekordowo wysokich oczekiwań inflacyjnych konsumentów (w grudniu 2019 r. najwyższe od października 2012 roku), a także wysokiej inflacji bazowej.

Banki centralne są postawione przed trudnym dylematem sposobu odpowiedniej reakcji na sytuację, z jaką mamy dziś do czynienia, a jest ona wyjątkowa. W skali globalnej mamy bowiem do czynienia z połączeniem dużych szoków: podażowego i popytowego, którym towarzyszy zwiększona, bardzo wysoka niepewność, zarówno w obszarze działalności gospodarczej, jak i decyzji konsumentów. Szoki związane z większym popytem na niektóre rodzaje produktów żywnościowych (i nie tylko) mogą doprowadzić do wzrostu ich cen. Wzrost cen może wiązać się również z problemami produkcyjnymi przedsiębiorstw w krajach ogarniętych epidemią wirusa. Nie można wykluczyć, że w branżach dotkniętych spadkiem popytu podwyżka cen może mieć na celu zrekompensowanie poniesionych strat. Niewiadomą pozostaje reakcja wszystkich tych przedsiębiorstw, którzy oferują usługi w ramach których korzystamy w sposób grupowy. Zmniejszenie cen nie pomoże w sytuacji ograniczonego popytu (samo źródło strachu nie zanika).

Należy zauważyć, że w przypadku Polski sytuacja pod wieloma względami przedstawia się inaczej niż w innych państwach. Czynniki spowalniające polską gospodarkę mogą być zauważalne z pewnym opóźnieniem. Szczególnie należy podkreślić wyższą dynamikę inflacji i wzrostu gospodarczego w porównaniu z innymi krajami oraz zagrożenia, które mogą pojawić się w sytuacji obniżek stóp procentowych w kontekście kondycji sektora bankowego i jego zdolność do zwiększenia kredytowania przedsiębiorstw. Dynamika inflacji w najbliższych kilku miesiącach będzie nadal wyraźnie powyżej celu NBP. Niektóre ceny produktów, w tym również i żywnościowych ze względów na zwiększenie popytu oraz ograniczenia podażowe, mogą wzrosnąć. W tej sytuacji kluczowym pytaniem jest długość okresu podwyższonej niepewności w gospodarce. Warto również zauważyć, że w średnim okresie, nie można wykluczyć podwyżek cen energii, gdyż do Urzędu Regulacji Energetyki trafiły wnioski o podwyżki ceny prądu dla gospodarstw domowych od czterech największych spółek energetycznych w Polsce. Na ograniczenie dynamiki wzrostu cen mogą wpłynąć koszty transportu (niższe cen paliw). W niektórych branżach takich jak turystyka, rozrywka, transport, podobnie jak w innych krajach będą widocznie duże straty, trudno jednak mówić, aby w tych sektora doszło do spadków cen.

Dużą niewiadomą w najbliższym miesiącu stanowi sposób reakcji przedsiębiorców i konsumentów na zaburzenia popytowo – podażowe. Niewątpliwie mamy do czynienia z niespotykaną dotąd „informacyjną bombą” pojawiająca się we wszystkich rodzajach mediów, a polegającą na wielokrotnym powtarzaniu informacji na temat stanu rozprzestrzeniania się wirusa. Może to w konsekwencji prowadzić do zwiększenia niepewności i problemów z racjonalnym podejmowaniem decyzji.


Kontakt do autora:
dr Jarosław Janecki
Wykładowca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
e-mail: jaroslaw.janecki@sgh.waw.pl
tel. +48 601 072 268

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar