Spadek obrotów handlu zagranicznego w okresie styczeń (47/2020)

Spowolnienie gospodarek spowodowane pandemią korona wirusa znalazło odzwierciedlenie w obrotach handlu zagranicznego, powodując także spadek tych obrotów, jednak nie zmieniło zasadniczo ich struktury, ani geograficznej, ani towarowej.

Ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią w całym obszarze Unii Europejskiej wpłynęły na spadek obrotów handlu zagranicznego – o 5,3 proc. (euro) w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego.
Największy udział w polskim eksporcie – jak w latach poprzednich – przypadł krajom wysoko rozwiniętym (86,2 proc.), co oznaczało spadek o 1,6 p.p., w tym udział krajów członkowskich UE ukształtował się na poziomie 73,2 proc. (spadek udziału o 1,5 p.p.), w tym udział krajów strefy euro – 56,9 proc. (spadek o 1,3 p.p.). Wzrosły natomiast obroty z krajami rozwijającymi się o 12,3%, a tym samym ich udział w eksporcie ogółem wzrósł o 1,2 p. p. Wzrosły także obroty z krajami Europy Środkowo-Wschodniej o 0,9 proc., co podniosło udział tej grupy krajów w strukturze eksportu do 5,9% – czyli o 0,4 p.p.

Nadal największym odbiorcą polskich towarów byli partnerzy niemieccy, których udział w eksporcie ogółem – mimo spadku obrotów o 4,9 proc r/r nadal wyniósł 28 proc. (czyli o 0,1 p.p. więcej, niż w tym samym okresie roku poprzedniego).

Istnieje wysoka koncentracja eksportu – 65,5 proc. wartości eksportu kierowane jest do odbiorców z 10 krajów (z czego 42,7 proc. to eksport na rynek niemiecki). Drugie miejsce, z udziałem 6 proc. zajmują odbiorcy z rynku czeskiego, dalej z Wielkiej Brytanii (5,9 proc.) i Francji (5,6 proc.). W grupie 10 największych odbiorców polskich towarów znajdują się kraje członkowskie UE plus Stany Zjednoczone i Rosja (na oba te kraje przypada łącznie 6 proc. eksportu ogółem).

Wartość importu – liczona według kraju pochodzenia towarów spadła jeszcze bardziej niż eksportu, bo o 5,8 proc. w ujęciu w złotych i euro. Udział krajów wysokorozwiniętych w imporcie spadł o 1,9 p.p. i wyniósł 65 proc. importu ogółem, udział krajów członkowskich UE wyniósł 54,8 proc., co oznaczało spadek o 2,1 p.p., a udział krajów członkowskich strefy euro ukształtował się na poziomie 45,2 proc., co oznaczało spadek o 1,8 p.p. Wzrósł natomiast udział krajów rozwijających się w imporcie ogółem – do poziomu 27,7 proc., co oznaczało wzrost o 2,4 p.p..

Największym dostawcą towarów na rynek polski – biorąc pod uwagę kraj pochodzenia towaru – byli dostawcy z Niemiec – ich udział w imporcie ogółem wyniósł 21,4 proc. (co oznacza spadek w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego o 1,1 p.p.) – odnotowano jednocześnie spadek obrotów z tym obszarem o 10,7 proc.. Na drugim miejscu na liście uplasowali się dostawcy z Chin, skąd wartość importu wzrosła o 2,7 proc., a udział Chin w imporcie ogółem wzrósł do 12,9 proc. (+1,1 p.p.). Kolejnym, trzecim na liście, dostawcą towarów na rynek polski jest Rosja, obroty z którą spadły po stronie importu o 11 proc., a udział tego kraju w imporcie ogółem ukształtował się na poziomie 5,9 proc., co oznaczało spadek o 0,4 p.p., dalej uplasowały się Włochy z udziałem w imporcie ogółem na poziomie 4,7 proc. i Holandia – 3,8 proc. Godny zauważenia jest wzrost o 10,4 proc. importu ze Stanów Zjednoczonych w imporcie ogółem, co spowodowało wzrost udziału tego kraju w strukturze geograficznej importu ogółem o 0,5 p.p. do 3,6 proc. Jeszcze wyższy – bo o 24,4 proc. – wzrost wartości importu zarejestrowano w obrotach z Koreą Południową, co spowodowało wzrost jej udziału w strukturze importu o 0,6 p.p do 2,6 proc.

Import jest także wysoce skoncentrowany na grupie 10 wyżej wymienionych krajów (plus Czechy, Francja i Hiszpania), z których łącznie pochodzi ponad 63,7 proc. importu ogółem. I w tej grupie udział Niemiec jest dominujący – licząc według kraju wysyłki towaru, a nie kraju pochodzenia (czyli wliczając reeksport) jest jeszcze wyższy, niż podano powyżej i wynosi 26,8% importu ogółem. Import pochodzi – podobnie jak eksport – głównie z krajów członkowskich UE – ale – udział czterech krajów nieczłonkowskich (Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, Korea Południowa) stanowi 24,7 proc. importu ogółem, czyli znacznie więcej, niż udział krajów nieczłonkowskich UE w grupie 10 najważniejszych odbiorców polskich towarów.

Jak podaje GUS – spadek obrotów dotyczył większości sekcji towarowych zarówno w eksporcie jak imporcie, jednak były też grupy towarów, których eksport wzrósł – była to grupa olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (wzrost o 17,8 proc.), napojów i tytoniu (+ 11,7 proc.), żywności i zwierząt żywych (+ 7,2 proc.) oraz chemii i produktów pokrewnych (+ 5,2 proc.), natomiast spadek obrotów zarejestrowano w grupie paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (minus 27,6 proc), grupie maszyn i urządzeń transportowych (minus 10,0 proc.) oraz towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (minus 7,3 proc.).

Największy wzrost w imporcie zarejestrowano w grupie olejów, tłuszczów, wosków – zwierzęcych i roślinnych (+ 28,4 proc.), napojów i tytoniu (+ 8,3 proc.), żywności i zwierząt żywych (+ 7,proc.) oraz chemii i produktów pokrewnych (+ 6,4 proc.), natomiast spadek zaobserwowano m.in. w grupie towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (minus 32,5 proc.), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (minus 17,2 proc.), w grupie surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (minus 13,2 proc), maszyn i urządzeń transportowych (minus 10,4 proc.) oraz w grupie towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (minus 7,6%).

Reasumując: spowolnienie gospodarek znalazło odzwierciedlenie w spowolnieniu obrotów handlu zagranicznego, jednak nie zmieniło zasadniczo ich struktury, ani geograficznej, ani towarowej. Z całą pewnością spadek obrotów w eksporcie o 5,3 procent i w imporcie o 5,8 procent w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego znajdzie odzwierciedlenie zarówno w poziomie produkcji, jak i konsumpcji w bieżącym roku. Z analizy struktury towarowej eksportu wynika, że eksport polskiej żywności, olejów roślinnych oraz produktów chemicznych (nie podano jakiej grupy produktów to dotyczy),mimo trudności spowodowanych pandemią – utrzymuje nadal dobrą pozycję konkurencyjną na rynkach Unii Europejskiej.


Kontakt do autora:
Ewa Sadowska-Cieślak
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
e-mail: ewa.sadowskacie@gmail.com

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar