O spotkaniu obiadowym TEP z Ambasadorem Niemiec Rolfem Nikelem, 19 września 2017r.

Spotkanie rozpoczęło się od 15-minutowej wypowiedzi Ambasadora Nikela na temat stanu Unii Europejskiej AD 2017. Mierząc się z obecnymi problemami nie wolno tracić z pola widzenia wielkiego sukcesu, jakim jest Unia Europejska – powiedział na wstępie nasz gość.

Problemy współczesne Unii to m.in. agresywna polityka Rosji, problem uchodźców, fala populizmu. Wyzwania, przed którymi stoi UE i kraje członkowskie występują w czasie, gdy Wlk. Brytania zdecydowała się na opuszczenie Unii, a negocjacje na temat warunków wyjścia są trudne i będą długotrwałe. Ambasador Nikel podkreślił, że dla sprostania wyzwaniom oraz utrzymania fundamentów, na których została zbudowana Unia Europejska konieczne są w krajach członkowskich: (1) stanowcze przeciwstawienie się populizmowi, (2) respektowanie podstawowych wartości osobistych i politycznych oraz państwa prawa; (3) współudział państw członkowskich w ponoszeniu ciężarów (czego nie można mylić z zasadą solidarności). Po tym wprowadzeniu do rozmowy uczestnicy spotkania zadali kilkanaście pytań dotyczących spraw dalszej integracji wewnętrznej Unii Europejskiej, wyborów do Bundestagu, polsko-niemieckich stosunków gospodarczych (w tym klimatu inwestycyjnego w Polsce w percepcji firm niemieckich i udziału polskich firm w realizowaniu inwestycji infrastrukturalnych w Niemczech), dużej nadwyżki w obrotach bieżących Niemiec, integracji ponad miliona uchodźców, którzy napłynęli do Niemiec w okresie 2015-2017, oraz napiętych stosunków Niemiec z Turcją.

Krótka notka biograficzna o naszym gościu – PDF