Spotkanie obiadowe Marcinem Cichym

Usługi telekomunikacyjne w Polsce są jedne z najtańszych w Unii Europejskiej – ocenił gość spotkania obiadowego TEP Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej od września 2016 r. do 30 maja 2020 r. Spotkanie online odbyło się  20 kwietnia 2021 r.  i cieszyło się  dużym zainteresowaniem członków Towarzystwa.

W pierwszej części spotkania nasz Gość scharakteryzował sytuację na polskim rynku telekomunikacyjnym, podkreślając, że  działa  na nim pięciu dużych operatorów (m.in. Orange, T Mobile, Polkomtel), ale są także   duża liczba małych podmiotów, i że jest duża konkurencyjność.

Rynek polski jest jednym z najtańszych w Unii Europejskiej i ma bardzo wysoką elastyczność cenową, a penetracja kart SIM wynosi około 130 procent. Ponad 90 proc. Polaków ma telefon komórkowy, a 70 procent korzysta z Internetu. W badaniach Polacy wskazują na dużą ilość ofert, obniżające się ceny i lepszą obsługę klientów.

Odnosząc sytuację na rynku telekomunikacyjnym do  pandemii COVID-19  Marcin Cichy wskazał na globalny wzrost użytkowania technologii telekomunikacyjnych, w szczególności służący do wideokonferencji, a także mediów społecznościowych.

Za główne wyzwania dla polskiej telekomunikacji nasz Gość uznaje kwestie dalszego rozwoju infrastruktury, równowagi w łańcuchach wartości dodanej, oraz kompetencje cyfrowe społeczeństwa, a także rozwój e-państwa i dostosowanie do  regulacji Unii Europejskiej.  Zwrócił też uwagę na problemy związane z fragmentaryzacją rynku i na tendencje konsolidacyjne.

W drugiej części spotkania, odpowiadając na pytania uczestników, Prezes Cichy omówił  zadania, stojące przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej, podkreślając, że najbardziej pilnym zadaniem jest przeprowadzenie aukcji na wydzielone pasma częstotliwości, na których będą świadczone usługi 5 G. Aukcja została zawieszona – jako podano – z powodu pandemii. Wspomniał też o oporach społecznych powodowanych przez nieuzasadnione obawy związane z budową infrastruktury 5 G.

W dyskusji podniesiono problem niezależności regulatorów,  A nasz  Gość podkreślił konieczność takiej niezależności, wspominając o idei połączenia UKE z KRRiT. Dyskutowana była także kwestia usług publicznych, takich jak elektroniczny pobór opłat (na przykładzie Via Toll), czy  wyzwania, związane z cyberbezpieczeństwem.

W załączeniu prezentacja przygotowana przez Prezesa Marcina Cichego.

O prezesie Marcinie Cichym

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Produkcji oraz Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, a także studia podyplomowe w zakresie analizy makroekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2005–2013 pracował w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Jako Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego, kierował analityką ICT oraz strategią regulacyjną kolejnych Prezesów UKE. Tworzył akty prawne dotyczące branży telekomunikacyjnej.

W latach 2013–2016 był ekspertem ds. regulacji UPC Polska, odpowiedzialnym za pozyskiwanie regulowanego dostępu do nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej na cele inwestycyjne, a także za politykę regulacyjną w relacjach z instytucjami państwowymi.

W marcu 2016 objął stanowisko dyrektora Biura Analiz Ministerstwa Cyfryzacji. Koordynował realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze cyfryzacji, a także opracowanie koncepcji dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Prowadził współpracę z Radą ds. Cyfryzacji oraz start-upami, odpowiadał za obszar innowacji.

Jego kadencja na stanowisku prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (od września 2016 r.) została skrócona Ustawą z dn. 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, i zakończyła się 30 maja 2020 r. Sprzeciw wobec skrócenia kadencji przez Sejm RP zgłosił Senat RP oraz Komisja Europejska.

Obecnie związany z brytyjską firmą Access Partnership zajmującą się analityką i doradztwem w segmencie telekomunikacyjnym.