Spotkanie obiadowe z Przewodniczącym KNF Markiem Chrzanowskim

29 czerwca odbyło się kolejne z cyklu spotkań “Obiady TEP”. Naszym gościem był Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych pan Marek Chrzanowski.

Spotkanie poświęcone było różnym zagadnieniom związanym z kwestiami nadzoru finansowego. W kontekście aspektów mikro-ostrożnościowych sporo uwagi poświęcone zostało zagadnieniu równowagi w zakresie kontroli poszczególnych podmiotów nadzorowanych przez KNF oraz narzędzi nadzorczych jakimi dysponuje Komisja. W odniesieniu do zagadnień makro-ostrożnościowych przedmiotem dyskusji była głównie sytuacja w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, zagadnienia ewentualnych zagrożeń systemowych oraz możliwej ewolucji systemu finansowego (zwłaszcza sektora bankowego) w kontekście obowiązujących rozwiązań regulacyjno-podatkowych.
W swych wypowiedziach Przewodniczący KNF podkreślał m.in. znaczenie mechanizmów rynkowych i samoregulacji w kształtowaniu bezpiecznego i spełniającego swoje funkcje sektora finansowego.
Wszyscy uczestnicy spotkania mieli nieodparte wrażenie, że nie udało się wyczerpać wszystkich aspektów poruszanych zagadnień (tym bardziej, że spotkanie niestety trwało krócej niż wstępnie zakładano). Dlatego też po obu stronach wyrażona została wola jego powtórzenia w drugiej połowie bieżącego roku.