O roli Polskiego Funduszu Rozwoju na czerwcowym Spotkaniu obiadowym TEP

Gościem czerwcowego spotkania obiadowego TEP był Paweł Borys – ekonomista z wykształcenia, menadżer, specjalizujący się w bankowości, rynku kapitałowym i polityce gospodarczej. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz przewodniczący rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spotkanie odbyło się 22 czerwca 2020 r. i ze względu na pandemię – w formule on-line.
Członkowie Towarzystwa mieli okazję wysłuchać opinii Pawła Borysa na temat obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce, a także zadać wiele pytań.
W ramach wprowadzenia do dyskusji Paweł Borys zwrócił uwagę na szok podażowy spowodowany zamknięciem gospodarki w reakcji na pandemię i mówił o konieczności skoordynowanej odpowiedzi fiskalnej i monetarnej. Podkreślił rolę Polskiego Funduszu Rozwoju jako uczestnika systemu wsparcia w okresie zamrożenia gospodarki i potwierdził, że PFR w ramach tarczy antykryzysowej wyemituje obligacje o łącznej wartości ok. 100 mld zł.
Na pytanie o spodziewane pogorszenie relacji długu publicznego do PKB, gość spotkania obiadowego TEP zauważył, że skokowe zwiększenie owej relacji w ostatnim okresie nie wynika wyłącznie z wprowadzenia przez rząd programów wsparcia dla przedsiębiorców, ale również ze spadku PKB związanego z reakcją na pandemię.
Prezes PFR zwrócił również uwagę na zagrożenia związane z niskimi stopami procentowymi i ich wpływem na dochodowość banków. Stwierdził, że może to stanowić zagrożenie dla stabilności systemu finansowego.
Gość spotkania uważa, że konieczne jest wypracowanie spójnego podejścia do wychodzenia ze wsparcia fiskalnego i monetarnego gospodarki. Zauważył przy tym, że budżet UE, nad którym trwają prace, stanowić będzie impuls fiskalny do wyjścia z kryzysu, a Polska ma szansę być poważnym jego beneficjentem w nowej perspektywie finansowej. Dodał, że przygotowywane są projekty inwestycyjne w wielu obszarach gospodarki, które powinny pomóc w wyjściu z kryzysu. Wskazał też, że kluczowe jest zaangażowanie samorządów w pozyskiwanie i wykorzystywanie środków finansowych z UE.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem członków Towarzystwa.