Spotkanie obiadowe TEP z Andrzejem Rzońcą

Zapraszamy na pierwsze po przerwie letniej spotkanie obiadowe TEP. Gościem spotkania będzie Andrzej Rzońca, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH. Tematem spotkania będzie „Polityka monetarna po covidzie i w czasie wojny: czy jest metoda w tym szaleństwie?”.

Spotkanie odbędzie się w dn. 12 września br. w godz. 13:00-14:30 w trybie zdalnym.   Osoby, które potwierdzą swój udział otrzymają link do spotkania.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa na adres: sekretariat@tep.org.pl.

O naszym gościu:

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu WEMBA, prowadzonego przez SGH i University of Minnesota. Odbył staże naukowe w Banku Światowym i Europejskim Banku Centralnym. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. W przeszłości m. in. przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, główny ekonomista TFI Altus, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), do-radca Prezesa NBP, współpracownik CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Laureat w szczególności nagrody Fundacji Kronenberga, nagrody im. Fryderyka Skarbka Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk oraz nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.