Spotkanie Obiadowe TEP z Szymonem Hołownią – o wizji Polski i polskiego społeczeństwa

Gościem kolejnego Spotkania Obiadowego TEP, które odbyło się na początku lutego 2020 r., był Szymon Hołownia, kandydat na urząd prezydenta RP w wyborach 2020 r. Gościowi towarzyszył Michał Kobosko, zarządzający zespołem przygotowującym start Szymona Hołowni w wyborach.

We wprowadzeniu do spotkania z członkami Towarzystwa Ekonomistów Polskich Szymon Hołownia opowiedział krótko o swoich dotychczasowe aktywnościach zawodowych i społecznych (dziennikarz, pisarz, publicysta, działacz społeczny wspierający poprzez założone przez siebie fundacje, ludzi w potrzebie, w tym przede wszystkim dzieci, w najbiedniejszych krajach świata, ale także w Europie i w Polsce).

Szymon Hołownia przedstawił swoją diagnozę obecnej sytuacji w Polsce oraz wizję przyszłej prezydentury. Zdaniem gościa TEP w Polsce odczuwa się stały wzrost napięcia społecznego, ludzie są zmęczeni panującą atmosferą oraz jakością debaty publicznej. Polska ugrzęzła w sporach. W minionym trzydziestoleciu wybudowaliśmy dom, w którym jednak coraz trudniej się mieszka. Tymczasem Polska, tak jak cały świat, jest różnorodna i to jest jej siłą. Każdy powinien tu mieć swoje miejsce. Ten, kto dzieli społeczeństwo działa przeciw Polsce i naszej niepodległości. Dlatego, wg Szymona Hołowni, prezydent powinien być „prezydentem różnych Polaków”. Ta diagnoza stanowiła motywację do czynnego włączenia się naszego gościa do polityki. Według Szymona Hołowni prezydent powinien być bezpartyjny, tak aby przywrócić partiom ich należyte miejsce w polityce i zarządzaniu krajem. Powinien być „bezpiecznikiem”, gwarantem zrozumienia i akceptacji dla różnorodności oraz praworządności.

Gość TEP wskazał cztery filary, na których chciałby zbudować swoją prezydenturę:
1) solidarność społeczna, rozumiana m.in. jako równy dostęp do usług publicznych m.in. edukacji, transportu, który dzisiaj wyklucza wielu Polaków z życia zawodowego, dbanie o osoby wykluczone. Do tego niezbędne jest sprawne państwo, w tym jego instytucje. Potrzebne jest także zachęcanie ludzi do przedsiębiorczości, w tym głównie MŚP m.in. przez deregulacje, a także dbanie o warunki pracy tak, aby zachęcały one do tego, aby pracować dłużej, aktywizowały nieaktywnych zawodowo, w tym w szczególności kobiety.
2) ochrona środowiska naturalnego (woda, odnawialne źródła energii, poprawa jakości powietrza). Smog to kwestia biologicznego przetrwania. Transformacja energetyczna, która jest konieczna, musi być jednak sprawiedliwa. Utworzy, jeśli zostanie wybrany prezydentem RP, radę gabinetową ws. wody, której malejące zasoby w Polsce staja się realnym problemem. Hołownia postuluje wdrożenie obowiązkowej i jakościowej procedury oceny skutków regulacji z uwzględnieniem kwestii środowiskowych i klimatycznych. Bez obiektywnej i popartych analizami ocen regulacji będą one zwracane do organów je procedujących.
3) bezpieczeństwo narodowe, określenie co ono oznacza w XXI wieku. W ocenie Szymona Hołowni prócz obronności w sensie tradycyjnym, to także cyberbezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo ekologiczne. Dlatego Biuro Bezpieczeństwa Narodowego powinno mieć rozszerzone kompetencje i zadania.
4) samorząd terytorialny i państwo obywatelskie – Senat RP powinien być izbą samorządową, a jeśli nie będzie woli politycznej do takiego rozwiązania to powinna powstać izba samorządowa przy urzędzie prezydenta. Prezydent powinien często organizować „wysłuchania obywatelskie”, wykorzystując do tego celu także nowoczesne środki komunikacji elektronicznej oraz fora dialogu.

Uczestnicy spotkania, zadawali gościowi wiele pytań, m.in.:
1) o odpowiedzialność prezydenta RP za tworzone prawo – gość uważa, że ustawy przyjęte przez sejm musza być jasne i zrozumiałe, z czytelnie zapisanymi założeniami, poprzedzone konsultacjami społecznymi i rzetelnie wykonanymi ocenami skutków regulacji. Nie spełnienie tych warunków nie powinno dawać podstaw do podpisania ustawy przez prezydenta RP.
2) o politykę zagraniczną – Szymona Hołowni uznaje, że kluczowe dla Polski jest wzmocnienie naszej pozycji międzynarodowej, konieczna jest wielostronność sojuszy, odbudowa pozycji w UE. Politykę zagraniczna powinniśmy opierać o relacje z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i innymi istotnymi siłami politycznymi. Należy wykorzystać propozycję Prezydenta Macrona dotyczącą reaktywacji Trójkąta Weimarskiego i zaangażować się w jego prace. Kluczowa dla Polski jest także Ukraina.
3) o rozdział kościoła od państwa – kandydat na Prezydenta zdecydowanie i jednoznacznie opowiedział się za rozdziałem kościoła od państwa. Stwierdził także, że prezydent nie może eksponować swoich przekonań i praktyk religijnych. Praktyki religijne powinny zostać tylko i wyłącznie indywidualnym wyborem i aktem.
4) o organizację i koszty kampanii – Szymon Hołownia powiedział, że chciałby pozyskać 5-10 mln zł, czyli o 50 proc. mniej niż w ostatnich kampaniach wydawały główne partie polityczne. Pieniądze mają pochodzić z niewielkich darowizn (10-20 zł). Aby uzyskać potrzebną kwotę potrzeba „tylko” 0,5 mln darczyńców. Natomiast organizacja kampanii będzie bazowała na ruchu społecznym budowanym na bazie wolontariatu. Priorytetem jest przestrzegania wszelkich zasad formalnych w realizacji kampanii wyborczej określonych regulacjami, w szczególności w sferze finansów i przejrzystości działań.
W podsumowaniu Szymon Hołownia powiedział, że państwo, polityka i politycy powinni zejść na ziemię, bo mamy realne problemy do rozwiązania.