Spotkanie obiadowe z dr hab. Andrzejem Rzońcą

Dr. hab. Andrzej Rzońca jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej, członkiem Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016, w l. 2016 -17 przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich, od 2017 roku głównym ekonomistą PO (10 września 2019 r.)

Spotkanie obiadowe z byłym Przewodniczącym Rady TEP i nadal członkiem Towarzystwa odbyło się 10 wrzesnia 2019 r. i dotyczyło w dużej mierze programu gospodarczego PO. Gość obiadu przedstawił zarys programu z głównymi elementami dotyczącymi aspektów gospodarczych kraju, m.in. sposobów na uproszczenie systemu danin publicznych oraz ograniczenie klina podatkowego.

Dyskusja, która wywiązała się w trakcie spotkania, dotyczyła między innymi wyzwań związanych z przekazywaniem opinii publicznej zawiłych tematów gospodarczych w sposób, który dotrze do odbiorcy. W trakcie kampanii wyborczej jest to tym bardziej trudne, bo liczą się krótkie i chwytliwe hasła.