Dr Katarzyna Lubnauer była gościem spotkania obiadowego TEP 1 października 2019 r.

Spotkanie odbyło się na 12 dni przed wyborami parlamentarnym (13.10.2019), więc jego tematem – skoro zaproszenie przyjęła kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych, przewodnicząca partii Nowoczesna – było: czy możliwa jest rzeczowa dyskusja o trudnych zagadnieniach ekonomicznych podczas kampanii wyborczej?

Spotkanie potoczyło się w formie rozmowy i reakcji naszego gościa na pytania zadawane przez członków Towarzystwa. Poruszone zostały następujące kwestie:
– niehomogeniczny elektorat Koalicji Obywatelskiej (przedsiębiorcy, pracownicy sfery budżetowej, kultury i sztuki, ludzie otwarci światopoglądowo) i trudność stworzenia atrakcyjnego programu wyborczego dla tak zróżnicowanej grupy wyborców;
– program wyborczy koalicji – zachęcający jej elektorat do aktywności zawodowej i ją nagradzający, podkreślający etos pracy, program nie obciążający przedsiębiorców, ale – z którym trudno się przebić w okresie powszechnego rozdawnictwa publicznych pieniędzy z jednej strony i w okresie wysokiej koniunktury gospodarczej z drugiej;
– znaczenie wspólnot dla jednoczenia elektoratu ( zwrócono uwagę, że główną wspólnotą w Polsce jest wspólnota kościoła katolickiego);
– prognozy ośrodków badania opinii publicznej dotyczące wyników wyborów;
– konieczność określenia wizji Polski;
– rola mediów w kampanii wyborczej – w tym trudne kontakty z mediami publicznymi;
– mocno podzielone społeczeństwo i możliwe skutki tego faktu dla wyników wyborów i nastrojów społecznych;
– sytuacja w Nowoczesnej po odejściu znaczącej grupy posłów do KO PO, a także jej sytuacja finansowa partii;
– możliwość współpracy po wyborach z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi (PSL/Kukiz, Lewica);
– nadchodzące spowolnienie gospodarcze w Unii Europejskiej, w tym w szczególności w Niemczech (głównym partnerze gospodarczym polskich przedsiębiorstw) oraz możliwe jego skutki dla gospodarki polskiej i kształtowania się nastrojów społecznych;
– konieczność mobilizacji społeczeństwa do udziału w wyborach.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem członków Towarzystwa.