Spotkanie obiadowe z panem Maciejem Bando, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

8 stycznia gościem Towarzystwa Ekonomistów Polskich na cyklicznym spotkaniu obiadowym był Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Choć spotkanie było zaplanowane z wyprzedzeniem, to czas w którym się odbyło był wyjątkowo trafny z punktu widzenia problemów polskiego rynku energii.

Nasz gość rozpoczął swoje wystąpienie od przedstawienia historycznych uwarunkowań kształtowania się rynku energii w Polsce. Następnie Prezes URE poruszył kwestie związane z bieżącą sytuacją, w których korporacyjne aspekty związane z własnością spółek energetycznych zaczęły odgrywać istotne znaczenie dla kształtowania mechanizmów funkcjonowania rynku energii. Ważnym wątkiem w dalszej dyskusji była kwestia czynników wpływających na ceny energii, w tym zobowiązania wynikające m.in. z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Konsekwencje podejmowanych wówczas zobowiązań były do przewidzenia, ale brak było jednoznacznych i wyprzedzających działań po stronie polskiej. Dzisiejsza sytuacja na rynku energii jest trudna zarówno dla regulatora, producentów energii, jak i jej odbiorców.

W spotkaniu uczestniczyło ponad dwadzieścia osób, członków i przyjaciół Towarzystwa.