Spotkanie Obiadowe TEP o sprawnym systemie przeciwdziałania korupcji

17 kwietnia br. odbyło się kolejne Spotkanie Obiadowe TEP. Tym razem naszym gościem był Paweł Wojtunik – szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2009-2015, koordynator zespołu doradczego Komisji Europejskiej do spraw walki z korupcja dla rządu Mołdawii oraz kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wystąpienie P. Wojtunika koncentrowało się na problematyce walki z korupcją w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Nasz gość scharakteryzował wpływ jaki ma zjawisko korupcji na gospodarkę oraz sposób funkcjonowania administracji publicznej, sektora publicznego oraz przedsiębiorstw. Były szef CBA podkreślił postępy jakich dokonała Polska w walce z korupcją, wskazując jednocześnie, że pozycja Polski w rankingu indeksu postrzegania korupcji, autorstwa Transparency International, nieznacznie spadła w odniesieniu do 2015 roku. P. Wojtunik skomentował wybrane nowe regulacje np. przygotowywaną ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wskazując na zagrożenia związane z ich wdrożeniem w proponowanym kształcie. W trakcie ożywionej dyskusji omówiono istotność systemowych działań prewencyjnych, rolę profesjonalnych i niezależnych służb zajmujących się przeciwdziałaniem korupcji oraz najlepsze praktyki oraz rozwiązania funkcjonujące w innych państwach m.in.: w Mołdawii, na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, czy Stanach Zjednoczonych.