Spotkanie obiadowe z Pawłem Pudłowskim

Gościem spotkania, które odbyło się 21 maja, był Paweł Pudłowski, poseł na Sejm VIII kadencji i od 2018 roku przewodniczący Klubu Poselskiego Nowoczesnej. Wystąpienie P. Pudłowskiego, który jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, koncentrowało się na efektach komercjalizacji badań naukowych w Polsce i wykorzystania środków publicznych na innowacje przez przedsiębiorstwa. Z dwóch szczegółowych kontroli przeprowadzonych przez Naczelną Izbę Kontroli w 2018 r. (jedna dotyczyła transferu wiedzy i technologii poprzez spółki jednostek naukowych – www.nik.gov.pl, druga wykorzystania przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe – www.nik.gov.pl, wynika, że polityka innowacyjna jest nieskuteczna. Gość spotkania zwrócił uwagę na istotną rolę regulacji we wprowadzaniu i testowaniu nowych rozwiązań, sprawnej infrastruktury i kompetencji cyfrowych oraz partnerskiej postawy funkcjonariuszy publicznych w tym zakresie.

W trakcie dyskusji z gościem spotkania zidentyfikowane zostały liczne dobre praktyki instytucjonalne wpływające na działalność innowacyjną przedsiębiorstw, w tym na Litwie (tzw. piaskownice regulacyjne), Malcie (kompleksowe ramy prawne dla nowych technologii rejestrów rozproszonych), Wielkiej Brytanii (przemyślane zachęty i warunki komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych), czy Izraelu (edukacja przedsiębiorcza).