Spotkanie obiadowe

serdecznie zapraszamy w czwartek, 3 grudnia br. w godz. 12.30 – 14.00 na kolejne spotkanie obiadowe TEP.

Naszym gościem będzie dr Tomasz Zalasiński, wybitny prawnik konstytucjonalista,  doktor nauk prawnych, od 2019 członek  Trybunału Stanu. Tematem wystąpienia będzie “Co począć z bezprawiem legislacyjnym? Konstytucyjność prawa i praworządność podstawą wolności gospodarczych.”

Dr Zalasiński jest członkiem zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, członkiem   Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, a także Counsel w Kancelarii Prawnej DZP. Nasz gość jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006 obronił doktorat na podstawie rozprawy pt.  Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego. W pracy naukowej zajął się zagadnieniami demokratycznego państwa prawnego, legislacji, społeczeństwa obywatelskiego i kontroli konstytucyjności.

  • Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i legislacji.
  • Współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
  • Członek Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.
  • Członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.
  • Członek Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia Stypendystów Tygodnika Polityka.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

No Comments Yet

Comments are closed