O zagrożeniach dla praworządności w Polsce mówi konstytucjonalista, Dr. Tomasz Zalasiński.

Gościem spotkania obiadowego TEP w dniu 3 grudnia 2020 był dr Tomasz Zalasiński, wybitny prawnik konstytucjonalista,  doktor nauk prawnych, od 2019 członek  Trybunału Stanu. Tematem wystąpienia był “Co począć z bezprawiem legislacyjnym? Konstytucyjność prawa i praworządność podstawą wolności gospodarczych.”

Dr Zalasiński jest członkiem zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, członkiem   Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, a także Counsel w Kancelarii Prawnej DZP. Nasz gość jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006 obronił doktorat na podstawie rozprawy pt.  Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego. W pracy naukowej zajął się zagadnieniami demokratycznego państwa prawnego, legislacji, społeczeństwa obywatelskiego i kontroli konstytucyjności.

  • Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i legislacji.
  • Współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
  • Członek Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.
  • Członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.
  • Członek Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia Stypendystów Tygodnika Polityka.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Gość obiadu na wstępie stwierdził, że w dzisiejszej sytuacji rola prawnika-konstytucjonalisty jest bardzo trudna, i że nie przypomina sobie tak powszechnego naruszania standardów konstytucyjnych, a łamanie zasad trybu regulacyjnego odbywa się w sposób świadomy. Gość podkreślił,że rząd przekracza swoje kompetencje,co skutkuje bezprawiem legislacyjnym.

Dr. Zalasiński podkreślił zjawisko naruszania swobody działalności gospodarczej i zasad gospodarki wolnorynkowej, szczególnie widoczne przy chaotycznym tworzeniu regulacji, związanych z pandemią Covid 19 i abstrahowaniu od oceny skutków legislacji. Stwierdził także, że sądy powszechne mają prawo do kontrolowania legalności wprowadzanych rozporządzeń, i, że przedsiębiorcy mają prawo dochodzić odszkodowań od Skarbu Państwa z tytułu naruszenia swobody działalności gospodarczej.

W trakcie dyskusji gość odpowiadał na pytania, między innymi, o legalność i niezawisłość obecnego Trybunału Konstytucyjnego i o niezawisłość sędziowską, podkreślając jednocześnie, że prowadzone są działania, mające odebrać sądom powszechnym prawo do kontrolowania legalności rozporządzeń.

Prezentacja [ppt]