Spotkanie z Ambasador Kanady nt. CETA

Alexandra_Bugailiskis22 czerwca 2015 r. w restauracji „Dawne Smaki” w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie obiadowe TEP, w którym uczestniczyło grono członków i sympatyków naszego Towarzystwa. Gościem honorowym była Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Kanady  w Polsce, Jej Ekscelencja Alexandra Bugailiskis. Głównym tematem rozmów była wynegocjowana i obecnie wchodząca w życie Kompleksowa Umowa Gospodarcza i Handlowa Kanada – Unia Europejska (CETAComprehensive Economic & Trade Agreement). Wypowiedzi Pani Ambasador były tym bardziej cenne, iż obok swej funkcji dyplomatycznej w Polsce, nadal pełni ona obowiązki Głównego Negocjatora Ramowej Umowy Politycznej pomiędzy Kanadą i Unią Europejską. Pani Ambasador towarzyszył Radca Ambasady ds. Handlowych, Pan Nicolas Lepage. Dyskusję moderował Wiceprzewodniczący Rady TEP, prof. Andrzej Kondratowicz.

Spotkanie było szalenie interesujące, bowiem zagadnienia CETA są stosunkowo mało znane i pozostają nieco w cieniu rodzącego się w bólach i powodującego liczne kontrowersje porozumienia UE – USA (TTIP – Transatlantic Trade & Investment Partnership). Nasi kanadyjscy goście podkreślali, że rozwiązanie wielu problemów negocjacyjnych, a także rodzących się na tym tle konfliktów między różnymi interesariuszami krajowymi oraz stosunkowo szybkie podpisanie porozumienia było możliwe dzięki doświadczeniom Kanady zdobytym z negocjowania i wdrażania w życie NAFTA.

Dyskusja nie ograniczała się do zagadnień ściśle związanych z CETA. Kilku dyskutantów zwróciło szczególną uwagę na potrzebę wykorzystania w Polsce kanadyjskich doświadczeń związanych ze sferą państwowej regulacji gospodarki – takiej, która nie dusi przedsiębiorczości, lecz – wykorzystując m.in. narzędzia demokratycznego crowdsourcingu – pomaga jej się rozwijać. W szczególności na uwagę zasługują kanadyjskie rozwiązania regulacyjne w obszarze przemysłu wydobywczego.

Więcej materiałów nt. CETA (w tym skonsolidowany teks porozumienia w języku angielskim i francuskim) można znaleźć na www.international.gc.ca/ceta