Dr Marek Prawda gościem lutowego „Spotkania obiadowego TEP”

Gościem Towarzystwa Ekonomistów Polskich na lutowym (14.02.2017 r.) klubowym spotkaniu obiadowym był dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji  Europejskiej w Polsce, były dyplomata, wielokrotny ambasador Polski (w Szwecji, Republice Federalnej Niemiec, przy Komisji Europejskiej).

Dr M. Prawda przedstawił problemy, z którymi przychodzi zmierzyć się Unii Europejskiej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości politycznej w skali globalnej. Po bezsprzecznych sukcesach tego ugrupowania znajdujących odzwierciedlenie w znaczącym wzroście poziomu życia społeczeństw, Unia Europejska przeżywa głęboki kryzys spowodowany zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Do nich gość spotkania obiadowego zaliczył kryzysy gospodarcze w krajach członkowskich UE, falę narastającego populizmu, krytykę demokracji liberalnej. Czynniki zewnętrzne to zmiany w polityce wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych, narastające tendencje do nowego koncertu mocarstw w skali globalnej, dążenia do powrotu do protekcjonizmu.  Wybór kierunku funkcjonowania UE w przyszłości to konsolidacja wokół wartości i umocnienie instytucji lub powrót do luźnej integracji państw członkowskich, występującymi pod hasłem „elastycznego członkostwa” czy „Europy różnych prędkości” – będzie zależał w dużej mierze od wyników wyborów we Francji, Holandii i Niemczech.  Na powyższe dylematy odpowiedź będzie musiał znaleźć wkrótce także rząd Polski.