Spotkanie z profesorem Adamem Glapińskim, Prezesem NBP

15 lipca w ramach cyklu „Obiady TEP” odbyło się spotkanie z profesorem Adamem Glapińskim, Prezesem Narodowego Banku Polskiego.

Wystąpienie Prezesa NBP koncentrowało się na podstawowych wyzwaniach krajowej polityki pieniężnej i szerzej, makroekonomicznej. Profesor ocenił perspektywy inflacji i wzrostu gospodarczego w Polsce oraz podkreślił znaczenie stabilności finansowej dla rozwoju gospodarczego. Przedstawił również uwarunkowania ekonomiczne w gospodarce światowej. W drugiej części spotkania odbyła się niezwykle interesująca runda pytań i komentarzy uczestników spotkania oraz odpowiedzi Prezesa NBP.


zdjęcie: ©NBP