Stanowisko Rady TEP w sprawie podwyżki płacy minimalnej w 2019 roku.

W opinii Rady TEP nadmierny wzrost płacy minimalnej z dniem 1 stycznia 2019 r. pogłębi problemy niskowydajnych przedsiębiorstw, a gdy nadejdzie pogorszenie koniunktury gospodarczej – nasili wzrost cen i wzmocni bodźce firm do redukcji legalnego zatrudnienia. Administracyjne podwyższanie najniższego wynagrodzenia nie jest sposobem na trwały wzrost dochodów, bo bogactwa nie da się zadekretować.

Według danych OECD, w 2017 r. płaca minimalna w Polsce wyniosła 54% mediany wynagrodzeń, a relacja ta należała do najwyższych wśród krajów UE. Co więcej, w okresie ostatniej dekady (2007-2017) relacja ta zwiększyła się w naszym kraju aż o 14 pkt proc. Wbrew zapewnieniom przedstawicieli rządu, podwyższanie płacy minimalnej w większym stopniu, niż wymaga tego obowiązująca ustawa, jest symbolem krótkowzroczności w polityce gospodarczej.

Pełną treść stanowiska Rady TEP znajdziecie Państwo w załączniku.