Stanowisko Rady TEP wobec propozycji likwidacji OFE

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich apeluje do parlamentarzystów o zapewnienie równego traktowania obywateli i wprowadzenie do projektu ustawy o likwidacji OFE niezbędnych zmian lub odrzucenie projektu likwidacji OFE w całości i dokonania zmian w modelu ich funkcjonowania.

Dominujący obecnie w Polsce repartycyjny system emerytalny zarządzany przez ZUS realizuje międzypokoleniową umowę, w ramach której młodsze pokolenia finansują emerytury starszych pokoleń. Kryzys demograficzny i starzenie się społeczeństwa powodują, że ciężar nałożony na młodsze pokolenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa emerytalnego osób starszych może być w przyszłości trudny do udźwignięcia.

Dlatego tak ważne jest promowanie wśród społeczeństwa skłonności do oszczędzania na starość w filarze kapitałowym, który w przyszłości odciąży częściowo młode pokolenia i zapewni odpowiedni status ekonomiczny emerytom i dywersyfikację źródeł finansowania dochodów emerytów. Świadomi są tego też decydenci, np. wprowadzając Powszechne Plany Kapitałowe (PPK).

Kluczowym i niezbędnym elementem budowy świadomości oszczędzania na starość jest ZAUFANIE. Zaufanie jest niezbędne dla całego systemu emerytalnego, tak dla ZUS, jak i dla OFE, PPK, IKE, IKZE.

To zaufanie jest niskie już teraz. Dowodem tego jest bardzo mała partycypacja pracowników w PPK, ale również w IKE i IKZE, a także mniejsze zaufanie do ZUS niż do innych instytucji państwowych.

Procedowana obecnie w parlamencie ustawa likwidująca OFE uderza w resztki zaufania społecznego w system emerytalny jako całość, a w szczególności w PPK i inne dobrowolne formy oszczędzania w filarze kapitałowym.

W naszej ocenie projekt przeniesienia środków z OFE do IKE-bis (czyli IKE z ograniczeniami wypłaty środków, które rząd proponuje utworzyć po likwidacji OFE), a w rzeczywistości  „przekształcenia” OFE w IKE-bis kolejny raz, podważa zaufanie do państwa i ma na celu przede wszystkim jednorazowe zwiększenie dochodów budżetowych o kilkanaście miliardów złotych. Rząd stawia obywateli przed trudnym i przymusowym wyborem jednego z dwóch wariantów:

Wariant 1: transfer aktywów z OFE do ZUS

Wariant 2: transfer aktywów z OFE do IKE-bis

Obydwa warianty: IKE-bis i ZUS obarczone są wysoką niepewnością. Oba są też niekorzystne dla członków OFE w stosunku do stanu obecnego.

Zaproponowane do wyboru dwa warianty stawiają obywateli przed nieuczciwym wyborem, sprowadzającym się do:

Utraty dziedziczenia i nacjonalizacji giełdy (wariant 1) lub utraty 15% wartości aktywów (wariant 2)

Oddając aktywa do ZUS pracujący tracą możliwość ich dziedziczenia. Pozostawiając aktywa w filarze kapitałowym muszą z góry zapłacić podatek, co jest niesprawiedliwe. Głoszona przez rząd teza o „równym traktowaniu” i „równości wobec prawa” w kontekście podatku jest fałszywa. Rząd argumentuje, że to jest jedynie przesunięcie podatku w czasie, że w przyszłości i tak zapłacilibyśmy średnio 15% PIT. Ale „średni” emeryt nie istnieje. Tzw. opłata przekształceniowa (w wysokości 15%) jest niekorzystna dla wielu obecnych członków OFE, którzy nie wybiorą ZUS. Jest wielu emerytów, którzy płacą lub mogą płacić mniejsze obciążenie PIT niż 15% już według dzisiejszych regulacji, a ponadto w przestrzeni publicznej pojawiają się propozycje, które radykalnie obniżyłyby opodatkowanie emerytur w przyszłości. Zmuszanie obywateli do wyboru między IKE-bis, a ZUS w momencie kiedy w dyskusji są reformy systemu podatkowego jest niesprawiedliwe.

Gdyby ziścił się zakładany przez rząd scenariusz, wielkość politycznej kontroli nad spółkami notowanymi na GPW wzrosłaby o ponad 50%, a – przyjmując utrzymanie skali rozproszonego akcjonariatu – po przejęciu aktywów OFE przez FRD państwo kontrolowałoby spółki o wartości ponad 360 mld zł (około 60% kapitalizacji indeksu WIG-Poland).

Aby uniknąć dalszego osłabienia zaufania do systemu emerytalnego i nacjonalizacji firm i by uniknąć nierównego traktowania obywateli, zdaniem Rady TEP należy wprowadzić następujące zmiany w procedowanej w parlamencie ustawie:

 • Równe traktowanie członków OFE w kontekście planowanych zmian, wymaga jednakowych zasad opodatkowania wypłat z IKE-bis i z ZUS, to znaczy opodatkowania w momencie wypłaty środków. Ewentualnie powrót do koncepcji IKZE, czyli istniejącej formuły oszczędzania, ale ze ryczałtowym podatkiem przy wypłacie (tak jak w pierwotnej wersji projektu);
 • Utrzymać dziedziczenie środków przekazywanych do ZUS;
 • Uwzględnić przy wyliczaniu emerytury minimalnej w ZUS wartości aktywów w IKE-bis, co ograniczyło by koszty budżetowe projektu;
 • Nie przenosić zarządzania aktywami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) z ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR);
 • FRD nadal powinien być zarządzany pasywnie – indeksowo, czyli nie ma uzasadnienia do pobierania żadnej opłaty za zarządzanie;
 • Zakazać wykonywania korporacyjnych praw z akcji spółek giełdowych, które zostały przeniesione z OFE do FRD, w celu przeciwdziałania przejmowaniu kontroli państwa nad spółkami;
 • Wydłużyć okres na dokonywanie wyboru między wariantami do 6 miesięcy oraz zobowiązać  rząd do przeprowadzenia rzetelnej akcji informacyjnej dotyczącej zalet i wad wyboru każdej z opcji, wraz z udostępnieniem kalkulatorów na portalu PUE w ZUS;
 • Zobowiązać OFE do rozesłania klientom OFE stanu kont na co najmniej 2 miesiące przed datą rozpoczynającą okres na dokonanie wyboru wraz z formularzem przejścia do ZUS lub pozostania w przekształconym OFE;
 • Ewentualnie można rozważyć dodanie trzeciej opcji wyboru: obok wyboru IKE-bis lub ZUS, pozostanie w OFE jako opcję domyślną;
  • Przy czym wtedy należałoby dokonać zmian w modelu ich funkcjonowania:
  • Zliberalizować górne limity inwestycyjne OFE oraz skrócić suwak bezpieczeństwa np. z 10 do okresu od 3 do 5 lat, tak aby jednocześnie dostosować ryzyko inwestycyjne do wieku ubezpieczonego a także zapobiec zjawisku „kurczenia się” OFE;
  • Znieść ograniczenia dot. sprzedaży i reklamy OFE, ponieważ kosztów tych i tak nie można przerzucić na klienta funduszu.
 • Opcją alternatywną jest odrzucenie ustawy o likwidacji OFE w całości, pozostawienie OFE i dokonanie powyżej wymienionych zmian w modelu ich funkcjonowania;

Apelujemy do parlamentarzystów o zapewnienie równego traktowania obywateli i wprowadzenie do projektu ustawy niezbędnych zmian przedstawionych powyżej lub odrzucenie projektu likwidacji OFE w całości i dokonania zmian w modelu ich funkcjonowania.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych. 

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar