Stanowisko TEP z dn. 15 marca 2012 roku

Towarzystwo Ekonomistów Polskich przekazało do Ministra Tomasza Arabskiego swoje stanowisko w sprawie dwóch projektów ustaw dotyczących emerytur. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

W dniu 16 marca 2012 roku Towarzystwo Ekonomistów Polskich przekazało do Ministra Tomasza Arabskiego, Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, swoją opinię dotyczącą:

  • „Projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw” oraz
  • „Projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw”.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z jej treścią: [download id=”28″ format=”1″]