„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” w ocenie ekspertów z TEP

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” eksperci Towarzystwa dokonali oceny przedstawionego opracowania.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najnowszy dokument strategiczny polskiego rządu, przekazany do konsultacji 29 lipca 2016 r., to publikacja długa i trudna do jednoznacznej oceny. Jej odbiór w dużej mierze zależy od nastawienia czytelnika. Dla jednych będzie ona dowodem, że w rządzie znajduje się ośrodek zdolny do zaplanowania i poprowadzenia przemyślanej polityki społeczno-gospodarczej. Inni bez trudu wskażą szereg wad i niedociągnięć, wykorzystując je do zakwestionowania sformułowanych na ich podstawie rekomendacji. Naszym celem jest znalezienie równowagi między tymi skrajnymi podejściami. Ponieważ Strategię przedstawiono na trzystu gęsto zapisanych stronach, analizę rozpoczynamy od oceny, czy i kiedy SOR będzie można zaliczyć do dokumentu strategicznego. Dalej wskazujemy na podstawy prawne przygotowania opracowania. Następnie dokonujemy rekonstrukcji głównej osi rozumowania autorów SOR. Przedstawiona krytyka nie jest ani bezwarunkowa, ani fragmentaryczna. Doceniamy wysiłek Ministerstwa Rozwoju zmierzenia się z trudnym problemem zmotywowania administracji rządowej do przedstawienia założeń polityki gospodarczej obecnego rządu. Z drugiej strony, w koncepcji i metodzie Strategii dostrzegamy wiele braków, rzutujących na jej odbiór nawet u przychylnych czytelników. Krytykę uzupełniamy więc o sugestie zmian i uzupełnień, które mamy nadzieję, zespół autorski SOR weźmie pod uwagę zarówno w trakcie prac nad ostateczną wersją tego dokumentu, jak i już w fazie realizacyjnej.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz plik