Jaki system finansowy dla Polski?

Synteza wiedzy na temat zależności pomiędzy systemem finansowym a sferą realną. Rekomendacje dla Polski

Przedstawiamy Raport członka TEP, Andrzeja Halesiaka „Jaki system finansowy dla Polski?”. Celem opracowania jest syntetyczne ujęcie obecnego stanu wiedzy na temat zależności występujących pomiędzy systemem finansowym a wzrostem gospodarczym i dystrybucją dochodów,zalet i wad dwóch skrajnych modeli systemu finansowego: zdominowanego przez banki i zdominowanego przez rynek, wymogów wobec systemu finansowego, tak by w optymalny sposób zaspokajał potrzeby gospodarki, obecnego stanu polskiego systemu finansowego i czynników, które go kształtują. Wnioski płynące z analizy tych zagadnień powinny być pomocne w zidentyfikowaniu kluczowych wyzwań jakie stoją przed polskim systemem finansowym oraz w sformułowaniu rekomendacji co do pożądanych kierunków działań.

RAPORT – PDF