TEP oficjalne zainaugurowało działalność w Krakowie i Małopolsce

Priorytetem działalności TEP w Małopolsce będzie integrowanie grona doświadczonych ludzi świata nauki i biznesu. W trakcie cyklicznych spotykań będziemy dzielić się doświadczeniem i dyskutować wraz z zapraszanymi ekspertami na istotne tematy ekonomiczne i gospodarcze, wpływające na perspektywy prowadzenia biznesu i nauk ekonomicznych.

Podczas spotkania inauguracyjnego, które odbyło się 10 maja 2019 r. zaproszeni goście ze świata biznesu i nauki wzięli udział w otwartej debacie panelowej na temat: Perspektywy rozwoju koniunktury gospodarczej w Polsce i Europie na tle dokonujących się zmian politycznych, społecznych i demograficznych. Wśród panelistów byli prof. Elżbieta Adamowicz – nauczyciel akademicki z SGH w Warszawie (i długoletnia członkini TEP), prof. Jan Czekaj – z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Andrzej Halesiak – ekonomista i bankowiec (b. członek Rady TEP). Dyskusja była moderowana przez Konrada Hernika – dyrektora regionalnego TEP na Małopolskę.

Spotkanie odbyło się w kameralnej atmosferze wnętrz Hotelu Rubinstein w sercu krakowskiego Kazimierza. W debacie udział wzięli pracownicy naukowi krakowskich uczelni ekonomicznych, przedstawiciele administracji oraz przedsiębiorcy i menedżerowie wielu znamienitych firm z Krakowa i Małopolski. Przedstawiciele biznesu reprezentowali firmy o różnych profilach działalności: przemysł, handel, budownictwo i usługi. Szerokie grono osób działających w sferze badań ekonomicznych i w praktyce gospodarczej wpłynęło na bardzo aktywną, merytoryczną dyskusję, jaka zrodziła się w świetle poruszanych przez panelistów zagadnień.

Na podstawie badań koniunktury oraz trendów i wskaźników ekonomicznych paneliści przedstawili rysujące się perspektywy gospodarcze. Mówiono o przewidywaniach odwrócenia obecnych trendów koniunktury oraz czynnikach mogących wpływać na jej kształtowanie się w przyszłości. Wskazywano na aktualne i przewidywane tempo wzrostu gospodarczego, bariery gospodarcze, czynniki związane z inwestycjami i konsumpcją, politykę gospodarczą rządu (w tym inwestycjach rządowych), demografii, dostępności kapitału i sytuacji na rynkach finansowych.

Ciekawa merytorycznie i ożywiona dyskusja kontynuowana była w kuluarach i zakończona została na tarasie widokowym z piękną panoramą nocnego Krakowa.


Partnerem spotkania inauguracyjnego TEP w Małopolsce była firma Deloitte.