TEP patronem honorowym  IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europejskie Prawo Spółek i Rynku Kapitałowego”

Towarzystwo Ekonomistów Polskich objęło patronatem honorowym organizowaną w dniach 12 i 13 kwietnia 2019 roku IV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Europejskie Prawo Spółek i Rynku Kapitałowego”, która odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 
Konferencja jest odpowiedzią na aktualne i realne problemy stojące przed przedsiębiorcami i praktykami prawa. Europeizacja prawa gospodarczego prywatnego przynosi nowe rozwiązania, jak również nieznane dotąd wyzwania, co rodzi potrzebę adaptowania regulacji i mechanizmów kontrolnych do zmieniających się realiów.
 
Konferencja jest adresowana do studentów, doktorantów oraz absolwentów prawa, ekonomii i kierunków pokrewnych. Celem konferencji jest przedstawienie najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu europejskiego prawa spółek, a także prawa i ekonomii rynku kapitałowego oraz umożliwienie uczestnikom ożywionej dyskusji nad nimi.
 
Więcej informacji o wydarzeniu – tutaj.
Zapisy – tutaj.