TEP patronem konferencji młodych naukowców i doktorantów

16 grudnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się konferencja „Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości w świetle badań młodych naukowców”, której Towarzystwo Ekonomistów Polskich zostało patronem.

Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń. Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin: 16 grudnia 2019
Godzina: 9.30
Miejsce: SGH, budynek C, aula I

Więcej szczegółów:
www.doktorant.sgh.waw.pl/konferencja
www.facebook/event